A szentmisék rendje (2023. október 22. - október 29.)

Vasárnap 2023.10.22. - ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP - MISSZIÓS VASÁRNAP
08:00 + Virág Dánielért.
09:30 SIKABONY.
09:30 CSALLÓKÖZKÜRT.
09:30 KISUDVARNOK.
10:30 NAGYUDVARNOK.
11:00 Hívekért - MISSZIÓS GYŰJTÉS.

Hétfő 2023.10.23. - Kapisztrán szent János
16:30 Gyóntatás.
17:00 Forradalom áldozataiért.
         + Hegyi Piroska és a Hegyi és Mátéffy szülőkért.

Kedd 2023.10.24. - Köznap
16:30 Gyóntatás.
16:30 + Érsek Györgyért (gyászmise).
17:00 + Görcs Jenőért.

Szerda 2023.10.25. - Szent Mór püspök
08:00 + Sebők Gizelláért.
18:30 Szentségimádás (énekekkel).

Csütörtök 2023.10.26. - Köznap
16:30 Gyóntatás.
17:00 Hálából 50. születésnapra (Csicsai Imre).
17:40 Szentségimádás (csendes).

Péntek 2023.10.27. - Köznap
16:30 Gyóntatás.
17:00 + Marczell Jánosért.

Szombat 2023.10.28. - Szent Simon és szent Tádé apostolok
16:00 SIKABONY.
16:30 Gyóntatás.
17:00 VIGÍLIA: + Családtagokért.

Vasárnap 2023.10.29. - ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
08:00 Az Anda és Papp család megboldogult tagjaiért.
09:30 SIKABONY.
09:30 CSALLÓKÖZKÜRT.
09:30 KISUDVARNOK.
10:30 NAGYUDVARNOK.
11:00 Hívekért.

-----

OKTÓBER – RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA: Október hónap a Rózsafüzér hónapja. Minden nap imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban a szentmisék előtt. Bátran vegyük kezünkbe és elmélkedjünk a Krisztusi élet és a Szent Szűz életének titkain keresztül. Ezen imádság mélyen evangéliumi imádság. Merjük felfedezni ismét hathatósságát és mélységét! Teljes búcsút nyerhet mindazon testvér, aki elimádkozza egyöntetűleg min. 5 teljes titkot, s minden egyes üdvözlégybe belehelyezi a titkot, a szokott feltételek mellett teljes búcsúban részesedik. A padok között a kis asztalon található egy kis leirat, hogyan is imádkozzuk a rózsafüzért: szeretettel ajánljuk a hívek figyelmébe.

MISSZIÓS VASÁRNAP: A mai vasárnap tartja Anyaszentegyházunk a Missziós Vasárnapot, melyen a világban jelen lévő missziós művekért imádkozik. Ebben az esztendőben különös tekintettel a Nyugat-Afrikában található BENINÉRT imádkozunk és a helyi egyház adományaival támogatja ezen egyházat. Az idei esztendő Missziós vasárnapi jelmondata a Lukács evangéliumából való (Lk 24,13-35): „Járjuk az utunkat lángoló szívvel!” Az idei esztendőben is kaptunk folyóiratot a Missziós művektől, melyet a padok közötti kis asztalon helyeztünk el. A mai vasárnapon megtartjuk a Missziós gyűjtést templomainkban: adományainkat a szentmise végén helyezhetik el a gyűjtőkosárban. Mindenkinek adományát a jó Isten fizesse meg!

ALBÁN JÓZSEF ATYA KATEKÉZISE (Péntek): A héten, pénteken, este 18:00 órától folytatódik a Beszéljünk róla c., József atya katekézisei a Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtárban (CSB VMK épületében, 2. emelet). A következő katekézis témája: Vallási bolhapiac (Fogalmak magyarázata, Apokrif iratokról, konklávé…). Az atya mindenkit szeretettel vár!

ADOMÁNYOK A SIKABONYI OSSARIUMRA: Aki adományaival szeretné támogatni a Sikabonyi temetőben építendő OSSARIUM (az elhunyt testvérek földi maradványait gyűjtő tárhely) kialakítását, az megteheti vagy a Plébánia-hivatalban (borítékban elhelyezve), vagy Kulcsár Tibor, templom-atyánál. Mindenkinek az adományát köszönjük!

EGYLAPOS NAPTÁR ÉS ÚJ EMBER KALENDÁRIUM: A Plébánia hivatalban a hivatalos órak alkalmával megvásárolható a 2024-es évre: EGYLAPOS FALINAPTÁR (0,20 EUR) és az ÚJ EMBER KALENDÁRIUM (5,- EUR). Ajánljuk a hívek szíves figyelmébe.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.