A szentmisék rendje (2023. október 15. - október 22.)

Vasárnap 2023.10.15. - ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
08:00 + Rigóné Győri Valéria, férje Tibor és + szüleikért.
09:30 SIKABONY.
09:30 CSALLÓKÖZKÜRT.
09:30 KISUDVARNOK.
10:30 NAGYUDVARNOK.
11:00 Hívekért.

Hétfő 2023.10.16. - Szent Hedvig
09:30 Rekollekció.
16:30 Gyóntatás.
17:00 + Kohel Istvánért.

Kedd 2023.10.17. - Antióchiai Szent Ignác
09:00 - 16:00 SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP.
09:00 Magyar imaóra.
16:30 Gyóntatás.
17:00 + Garay László, neje Erzsébet és élő családtagokért.

Szerda 2023.10.18. - Szent Lukács evangélista
08:00 + Szülőkért: Júlia és Lajosért.
18:30 Szentségimádás (énekekkel).

Csütörtök 2023.10.19. - Köznap
17:00 + László József, + szülőkért Kiss Erzsébet és János, illetve Garai Mária és Mihályért.
16:30 Gyóntatás.
17:40 Szentségimádás (csendes).

Péntek 2023.10.20. - Köznap
15:00 Bérmálkozók gyóntatása.
16:30 Gyóntatás.
17:00 + Józsa családért, Végh nagyszülőkért és elhunyt gyermekeikért.

Szombat 2023.10.21. - Köznap
10:00 BÉRMÁLÁS: Bérmálkozókért.
16:00 Esküvő: Sárközy Márió – Madi Andrea.
16:00 SIKABONY.
17:00 VIGÍLIA: + Herdics Béláért.

Vasárnap 2023.10.22. - ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP - MISSZIÓS VASÁRNAP (Gyűjtés)
08:00 + Virág Dániel.
09:30 SIKABONY.
09:30 CSALLÓKÖZKÜRT.
09:30 KISUDVARNOK.
10:30 NAGYUDVARNOK.
11:00 Hívekért.

-----

OKTÓBER – RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA: Október hónap a Rózsafüzér hónapja. Minden nap imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban a szentmisék előtt. Bátran vegyük kezünkbe és elmélkedjünk a Krisztusi élet és a Szent Szűz életének titkain keresztül. Ezen imádság mélyen evangéliumi imádság. Merjük felfedezni ismét hathatósságát és mélységét! Teljes búcsút nyerhet mindazon testvér, aki elimádkozza egyöntetűleg min. 5 teljes titkot, s minden egyes üdvözlégybe belehelyezi a titkot, a szokott feltételek mellett teljes búcsúban részesedik. A padok között a kis asztalon található egy kis leirat, hogyan is imádkozzuk a rózsafüzért: szeretettel ajánljuk a hívek figyelmébe.

SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP (Kedd): Kedden kerül sor plébániánkon az egyházmegyei szentségimádási napra. A legméltóságosabb Oltáriszentség reggel 9:00-tól délután 16:00 óráig lesz kihelyezve. A magyar imádási óra 9:00 órától kezdődik. Kérném a kedves testvéreket, hogy a szentség őrzésére iratkozzanak fel a padok között található lapon! Éljünk a lehetőséggel, hiszen egész nap vár bennünket az Úr!

MAGYAR BÉRMÁLKOZÓK GYÓNTATÁSA (Péntek): Pénteken délután, 15:00 órai kezdettel várjuk bérmálkozóinkat a szentgyónáshoz. Kérjük őket: jól készüljenek fel a szentgyónásra, a korábban kiosztott lelkitükör segédlet szerint. A szentgyónásuk elvégzése után kapják meg a bérmacédulát. Szeretettel várjuk őket!

MAGYAR BÉRMÁLÁS (Szombat): Szombaton, délelőtt 10:00 órától kerül sor a magyar gyermekeink bérmálására. Szeretettel hívjuk a szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, családtagokat is erre a szép ünnepre. Imádkozzunk együtt fiataljainkért!

MISSZIÓS VASÁRNAP: Jövő vasárnap tartja Anyaszentegyházunk a Missziós Vasárnapot, melyen a világban jelen lévő missziós művekért imádkozik. Ebben az esztendőben különös tekintettel a Nyugat-Afrikában található BENINÉRT imádkozik és a helyi egyház adományaival támogatja ezt az egyházat. Az idei esztendő Missziós vasárnapi jelmondata a Lukács evangéliumából való (Lk 24,13-35): „Járjuk az utunkat lángoló szívvel!” Az idei esztendőben is kaptunk folyóiratot a Missziós művektől, melyet a padok közötti kis asztalon helyeztünk el. Jövő vasárnap megtartjuk a Missziós gyűjtést templomainkban: adományainkat a szentmise végén helyezhetjük el a gyűjtőkosárban. Mindenkinek adományát a jó Isten fizesse meg!

EGYLAPOS NAPTÁR ÉS ÚJ EMBER KALENDÁRIUM: A Plébánia hivatalban a hivatalos órak alkalmával megvásárolható a 2024-es évre: EGYLAPOS FALINAPTÁR (0,20 EUR) és az ÚJ EMBER KALENDÁRIUM (5,- EUR). Ajánljuk a hívek szíves figyelmébe.

KERESZTSÉGI (Elsőáldozási, bérmálási) FELKÉSZÍTÖ FELNÖTTEKNEK: Októbertől, a Dunaszerdahelyi Római Katolikus Plébánia egy új kurzus indít azon felnőttek számára, akik szeretnének katolikusok lenni (szeretnének megkeresztelkedni, vagy még nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók). Jelentkezni személyesen a plébánia hivatalában lehet a hivatalos idők (Hétfőn és pénteken: délelőtt 9:00-11:00 között, illetve szerdán 14:30-16:30 között) alkalmával.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.