A szentmisék rendje (2023. április 9. - április 16.)

Vasárnap IV. 9. - HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA - KRISZTUS FELTÁMADT – VALÓBAN FELTÁMADT
08:00 + ifj. Olgyay Jenőért.
08:30 PÓDAFA.
09:30 CSALLÓKÖZKÜRT.
09:30 KISUDVARNOK.
09:30 SIKABONY.
10:30 NAGYUDVARNOK.
11:00 Hívekért.

Hétfő IV. 10. - Húsvéthétfő
08:00 Hálából: Szűz Mária tiszteletére és további közbenjárásáért.

Kedd IV. 11. - Kedd Húsvét nyolcadában
17:00 + Horváth Juliannáért.

Szerda IV. 12. - Szerda Húsvét nyolcadában
08:00 Hálából.
18:30 Közösségi szentségimádás (énekekkel).

Csütörtök IV. 13. - Csütörtök Húsvét nyolcadában
17:00 + Szülőkért: Halász József és Fábrik Valériáért.
17:35 Csendes szentségimádás.

Péntek IV. 14. - Péntek Húsvét nyolcadában
17:00 + Katona József, neje Mária, fia Sándorért.

Szombat IV. 15. - Szombat Húsvét nyolcadában
16:00 SIKABONY.
17:00 VIGÍLIA: + Anda Tibor, neje Mária és megboldogult családtagokért.

Vasárnap IV. 16. - HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA - ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
08:00 Seszták és Radimák család élő és megboldogult tagjaiért.
09:30 CSALLÓKÖZKÜRT.
09:30 KISUDVARNOK.
09:30 SIKABONY.
10:30 NAGYUDVARNOK.
11:00 Hívekért.

-----

HÚSVÉTVASÁRNAP: Teljes búcsút nyerhet mindazon hívő, aki a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen Róma városában, de a szertartást televízión, vagy rádión (vagy a világhálón) keresztül áhítattal követi. (A Búcsúk Kézikönyve, 51. old.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS: Tisztelettel köszönjük mindazon testvéreinknek, akik szolgálatukkal előkészítették és megvalósították a szent húsvéti ünneplést. Így az idei ünneplésünk teljes és méltóságteljes lehetett. A takarító testvéreknek a kétkezi munkát, a Ferences Világi Harmadrend tagjainak a Szentsír elkészítését és a templomi terítők vasalását, a díszítést, a Sekrestyéseknek a liturgiák előkészítését és azok méltóságteljes segédletét. A ministránsok aktív segítségét és szolgálatát. A Szent György Énekkarnak a Passió(k) eléneklését és az aktív részvételüket az énekszolgálatban. A kántoroknak ének szolgálatát és orgonajátékukat. A Szent György Lovagrend tagjainak a jelenlétét a virrasztások alkalmával, a Szentsír őrzésénél és a liturgiákon való aktív szolgálatért. Köszönet mindenkinek a csendes, imádságos jelenlétért a liturgiákon és azon túl. Az Úr legyen mindannyitok igaz jutalma! Áldott szent Húsvéti ünnepeket kívánunk mindannyitoknak: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Alleluja! Örvendjünk!

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.