A szentmisék rendje (2023. április 2. - április 9.)

Vasárnap IV. 2. - URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA, VIRÁGVASÁRNAP (Passió)
08:00 A rózsafüzér társulat élő és megboldogult tagjaiért.
09:30 CSALLÓKÖZKÜRT.
09:30 KISUDVARNOK.
09:30 SIKABONY.
10:30 NAGYUDVARNOK.
11:00 Hívekért.
15:00 – 16:30 GYÓNTATÁS – Húsvét előtt II.

Hétfő IV. 3. - Nagyhétfő
16:30 Gyóntatás.
16:30 + Žigmund Bálintért (gyászmise).
17:00 + Bugár Józsefért, és + és élő családtagokért.

Kedd IV. 4. - Nagykedd
16:30 Gyóntatás.
16:30 + Rigó Adélért (gyászmise).
17:00 + Polácsek Lászlóért és a család elhunyt tagjaiért.

Szerda IV. 5. - Nagyszerda
08:00 Gyógyulásért: Szűz Mária tiszteletére.
18:30 Közösségi szentségimádás (énekekkel).

Csütörtök IV. 6. - NAGYCSÜTÖRTÖK – AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE
17:00 + Főtiszt. Janovics Ödön, esperes-plébánosért.

Péntek IV. 7. - NAGYPÉNTEK (Szigorú böjti nap)
09:00 KERESZTÚT.
15:00 SIKABONY – KERESZTÚT.
17:00 LITURGIA URUNK SZENVEDÉSÉRÖL (Passió).

Szombat IV. 8. - NAGYSZOMBAT
09:00 – 15:00 SZENTSÍR (Csendes virrasztás Krisztus Urunk sírjánál).
17:00 VIGÍLIA: + Ábrahám Rudolf, Julianna, Lajos és elhunyt keresztszülők és családtagokért.

Vasárnap IV. 9. - URUNK FELTÁMADÁSA - HÚSVÉTVASÁRNAP (Offera)
08:00 + ifj. Olgyay Jenő.
08:30 PÓDAFA.
09:30 CSALLÓKÖZKÜRT.
09:30 KISUDVARNOK.
09:30 SIKABONY.
10:30 NAGYUDVARNOK.
11:00 Hívekért.

-----


GYÓNTATÁS AZ ÜNNEPEK ELÖTT: VIRÁGVASÁRNAP, délután 15:00-16:30 között nyílik lehetőség még elvégezni a szentgyónásunkat a húsvéti ünnepek előtt. Tegyünk róla, hogy tiszta lélekkel ünnepeljük a Feltámadás napját, a szent Húsvéti ünnepet.

NAGYCSÜTÖRTÖK: az ünnepi szentmise 17:00 órakor kezdődik. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Nagycsütörtökön az ünnepi szentmise után a tabernákulumba tett Oltáriszentség előtt áhítattal elimádkozza Aquino-i szent Tamás Eucharisztikus himnuszát: Pange lingua gloriosi /Mondj éneket zengő nyelvem c. SZVU 108.).

NAGYPÉNTEK: Reggel 9:00-kor a Plébánia-templomban, illetve 15:00-kor, Sikabonyban Keresztutat végzünk. Az ünnepi nagypénteki Liturgia 17:00-kor kezdődik a Plébánia-templomban. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki áhítattal részt vesz nagypénteken a liturgiában és a kereszt imádatában.

NAGYSZOMBAT: az Anyaszentegyház csendben virraszt Krisztus Urunk sírjánál. A Szentsír 9:00-15:00 között látogatható majd. A Szentsír őrzésére fel lehet iratkozni a padok között található asztalon található lapon. A Húsvéti vigília 17:00 órakor kezdődik. Teljes búcsút nyerhet azon hívő, aki Húsvét vigíliáján, vagy keresztelésének évfordulóján bármely jóváhagyott formulával megújítja keresztségi ígéreteit.

HÚSVÉTVASÁRNAP: Pódafán is lesz szentmise 8:30 órától. Húsvétvasárnap megtartjuk a szokásos Húsvéti Offera-t. A hívek adományát a jó Isten fizesse meg. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión keresztül áhítattal követi.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.