Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 28.8.2022 - 4.9.2022

Nedeľa 28.8.2022 - 22. nedeľa v Cezročnom období
09:30 + Kalman.

Pondelok 29.8.2022 - Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa
18:00 Za Božiu pomoc pre novorodenú Vivien, a za + starých rodičov Laluškových.

Bohoslužobný poriadok 7.8.2022 - 14.8.2022

Nedeľa 7.8.2022 - 19. nedeľa v Cezročnom období
09:30 + rodičia Alžbeta a Imrich Vass.

Pondelok 8.8.2022 - Svätého Dominika, kňaza, spomienka
18:00 Za živých i mŕtvych členov rodín Godányovej a Ostradickej z oboch strán.

Bohoslužobný poriadok 17.7.2022 - 24.7.2022

Nedeľa 17.7.2022 - 16. nedeľa v cezročnom období
09:30

Pondelok 18.7.2022
18:00 Za rodinu.

Bohoslužobný poriadok 21.8.2022 - 28.8.2022

Nedeľa 21.8.2022 - 21. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pri operácií a uzdravenie pre Martu.

Pondelok 22.8.2022 - Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej
18:00

Bohoslužobný poriadok 31.7.2022 - 7.8.2022

Nedeľa 31.7.2022 - 18. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + rodičov, sestru a švagra.

Pondelok 1.8.2022 - Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
18:00

Bohoslužobný poriadok 10.7.2022 - 17.7.2022

Nedeľa 10.7.2022 - 15. nedeľa v cezročnom období
09:30 Za + Danku Paulackú.

Pondelok 11.7.2022
18:00 Za + mamičku Máriu a brata Mariana.

Utorok 12.7.2022
18:00

Bohoslužobný poriadok 14.8.2022 - 21.8.2022

Nedeľa 14.8.2022 - HODOVÁ SLÁVNOSŤ – NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre vnučky Veroniku a Viktóriu.

Pondelok 15.8.2022 - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE (Prikázaný sviatok)
17:00 STRIEBORNÁ OMŠA pána vikára Róberta Kissa (spoločná omša s maď. spolubratmi):
Prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre členov spoločenstva živého ruženca a ich rodiny.

Bohoslužobný poriadok 24.7.2022 - 31.7.2022

Nedeľa 24.7.2022 - 17. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + rodičov Štefániu a Františka.

Pondelok 25.7.2022 - Svätého Jakuba, apoštola (sviatok)
18:00

Bohoslužobný poriadok 3.7.2022 - 10.7.2022

Nedeľa 3.7.2022 - 14. nedeľa v cezročnom období
09:30 Za Božie požehnanie a ochranu pre synov a ich rodiny.

Pondelok 4.7.2022
18:00

Utorok 5.7.2022 - Sv. Cyrila a Metoda, slov. Vierozvestcov
09:30 Za zdravie, Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a dary Ducha Svätého pre Lauru.

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.