Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 27.11.2022 - 4.12.2022

Nedeľa 27.11.2022 - 1. adventná nedeľa
09:30 Za + Dezidériu Plechovú a jej syna Harolda.

Pondelok 28.11.2022 - Féria
06:00 RORATE.

Utorok 29.11.2022 - Féria
17:30 Za živých a + členov rodiny Hanckových.

Bohoslužobný poriadok 6.11.2022 - 13.11.2022

Nedeľa 6.11.2022 - 32. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + rodičov Moniku a Jána.

Pondelok 7.11.2022
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre krstného syna Michala.

Bohoslužobný poriadok 16.10.2022 - 23.10.2022

Nedeľa 16.10.2022 - 29. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu pre synov a ich rodiny.

Pondelok 17.10.2022 - Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (Celodenná poklona Dunajskej Stredy)
09:00 Verejná (hodinová) poklona v reči slovenskej.
12:00 Verejná (hodinová) poklona v reči maďarskej.
16:00 Uloženie Najsvätejšej Sviatosti s požehnaním.
18:00

Bohoslužobný poriadok 20.11.2022 - 27.11.2022

Nedeľa 20.11.2022 - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme (slávnosť)
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre dcéru Janku a vnučky.

Pondelok 21.11.2022 - Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie (spomienka)
17:30

Bohoslužobný poriadok 30.10.2022 - 6.11.2022

Nedeľa 30.10.2022 - 31. nedeľa V Cezročnom období
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre vnučky Natálku a Lucku.

Pondelok 31.10.2022 - Féria
18:00 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre nevestu Dašku.

Bohoslužobný poriadok 9.10.2022 - 16.10.2022

Nedeľa 9.10.2022 - 28. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc pre syna Jána s rodinou, vnučku Janku a krstnú Veroniku s rodinou.

Pondelok 10.10.2022 - Féria
18:00 Za + rodičov z oboch strán a súrodencov.

Bohoslužobný poriadok 13.11.2022 - 20.11.2022

Nedeľa 13.11.2022 - 33. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za Božie požehnanie za vnučku Katku a vnuka Jána.
17:00 Koncert: Ave Maria (Opera Trió).

Pondelok 14.11.2022 - Féria
17:30 Za + Petra Bladu (25. výročie), Editu Hovorkovú (Bladovú).

Bohoslužobný poriadok 23.10.2022 - 30.10.2022

Nedeľa 23.10.2022 - 30. nedeľa v Cezročnom obdodí - Misijná nedeľa (Zbierka na svetové misie)
09:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božie požehnanie, pomoc a ochranu pre dcéru Máriu.

Pondelok 24.10.2022 - Féria
18:00 Za + rodičov Angela a Jána a jeho rodičov Margitu a Jána.

Bohoslužobný poriadok 2.10.2022 - 9.10.2022

Nedeľa 2.10.2022 - 27. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Marie pre Martina a mamu Martinu.

Pondelok 3.10.2022 - Féria
18:00

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.