Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 9.1.2022 – 16.1.2022

Nedeľa 9.1.2022 - Nedeľa Krstu Pána
09:00 Za + rodičov Ondreja a Anny.
14:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu.

Pondelok 10.1.2022
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra.

Bohoslužobný poriadok 19.12.2021 – 26.12.2021

Nedeľa 19.12.2021 - 4. Adventná nedeľa
09:30 Za + manžela Antona Daniela a za zdravie pre Petra s rodinou.

Pondelok 20.12.2021
17:30 Za + Jozefa Matejčíka a za jeho brata + Štefana Matejčíka.

Bohoslužobný poriadok 14.11.2021 – 21.11.2021

Nedeľa 14.11.2021 - 33. cezročná nedeľa
09:30 Za + rodičov a starých rodičov z oboch strán (pre zaočkovaných).

Pondelok 15.11.2021
17:30 Za + Dezidériu a jej syna Harolda.

Bohoslužobný poriadok 2.1.2022 – 9.1.2022

Nedeľa 2.1.2022 - 2. nedeľa po Narodení Pána
09:00
14:30

Pondelok 3.1.2022 - Najsvätejšieho mena Ježiš
17:30 Za Božiu pomoc pre Vierku.

Bohoslužobný poriadok 12.12.2021 – 19.12.2021

Nedeľa 12.12.2021 - 3. Adventná nedeľa
09:00 Za + starých rodičov Veroniku a Jozefa, Pavlínu a Michala a ich deti a ost. + v rodine.

Pondelok 13.12.2021
06:00

Bohoslužobný poriadok 07.11.2021 – 14.11.2021

Nedeľa 07.11.2021 - 32. cezročná nedeľa
09:30 Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre mamu a dcéru (pre zaočkovaných).

Pondelok 08.11.2021
18:00 Za + rodičov Moniku a Jána.

Bohoslužobný poriadok 26.12.2021 – 02.01.2021

Nedeľa 26.12.2021 - Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
09:00 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre rodinu.
14:30 Za Janu a Ninu Dubovské, za + babičku Mariku Sklenárovú.

Pondelok 27.12.2021 - Sv. Jána, apoštola, evanjelistu
17:30 Poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie v rodine a prosba o ďalšiu pomoc.

Bohoslužobný poriadok 21.11.2021 – 28.11.2021

Nedeľa 21.11.2021 - Krista Kráľa, slávnosť
09:00 Prosba o Božiu požehnanie, pomoc a zdravie pre dcéru Janku a vnučky (pre zaočkovaných).

Pondelok 22.11.2021 - Sv. Cecílie, panny a mučenice
17:30 Za + starých rodičov Ľudmillu a Viliama (pre zaočkovaných).

Bohoslužobný poriadok 31.10.2021 – 07.11.2021

Nedeľa 31.10.2021 - 31. cezročná nedeľa
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre vnučky Natálku a Lucku (pre zaočkovaných).
16:00 Za + mamičku, za + starkú a ostatných + členov rodiny (SK) (pre nezaočkovaných).

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.