Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 13.3.2022 - 20.3.2022

Nedeľa 13.3.2022 - 2. pôstna nedeľa
09:30 Za živých starých rodičov.

Pondelok 14.3.2022
18:00 Poďakovanie za dar života a viery a prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie.

Bohoslužobný poriadok 20.2.2022 - 27.2.2022

Nedeľa 20.2.2022 - 7. nedeľa v cezročnom období
09:30 Za + rodičov Máriu a Jozefa Cerovských.

Pondelok 21.2.2022
18:00 + sestra Anna.

Bohoslužobný poriadok 30.1.2022 – 6.2.2022

Nedeľa 30.1.2022 - 4. nedeľa v cezročnom období
09:00 Za živých v rodine.
16:00 Malé Blahovo.

Pondelok 31.1.2022 - Sv. Jána Bosca, kňaza
18:00 Za + Mórica Kovácsa.

Bohoslužobný poriadok 6.3.2022 - 13.3.2022

Nedeľa 6.3.2022 - 1. pôstna nedeľa
09:30 Za + Štefana Kraščeniča a Annu (rodičov).

Pondelok 7.3.2022
18:00 + Za Ondreja Sidora (5. výročie).

Bohoslužobný poriadok 13.2.2022 - 20.2.2022

Nedeľa 13.2.2022 - 6. nedeľa v cezročnom období
09:30 Za + rodičov Jána a Moniku.

Pondelok 14.2.2022
18:00

Bohoslužobný poriadok 23.1.2022 – 30.1.2022

Nedeľa 23.1.2022 - 3. nedeľa v cezročnom období
09:00 Za + syna, manžela a nevestu.

Pondelok 24.1.2022 - Sv . Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
18:00 Za + Máriu, Michala, manžela Jána a starých rodičov z oboch strán.

Bohoslužobný poriadok 27.2.2022 - 6.3.2022

Nedeľa 27.2.2022 - 8. nedeľa v cezročnom období
09:30 Za + rodičov a + svokrovcov a za Božiu ochranu pre ďalšiu rodinu.
16:00 Malé Blahovo.

Pondelok 28.2.2022
18:00 Poďakovanie za 45 rokov života.

Bohoslužobný poriadok 6.2.2022 - 13.2.2022

Nedeľa 6.2.2022 - 5. nedeľa v cezročnom období
09:00 Za + Jozefa.

Pondelok 7.2.2022
18:00 Za + rodičov Veroniky a Jozefa a starých rodičov z oboch strán.

Bohoslužobný poriadok 16.1.2022 – 23.1.2022

Nedeľa 16.1.2022 - 2. cezročná nedeľa
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre vnučky.

Pondelok 17.1.2022
18:00

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.