Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 19.3.2023 - 26.3.2023

Nedeľa 19.3.2023 - 4. pôstna nedeľa - LAETARE
09:30 Za + manžela: Jozefa.

Pondelok 20.3.2023 - Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť preložená z nedele)
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Viliama a Dobromilu.

Bohoslužobný poriadok 26.2.2023 - 5.3.2023

Nedeľa 26.2.2023 - 1. pôstna nedeľa
09:30 Za + rodičov Jána a Jozefínu a za ostatných + v rodine Hozákovej.

Pondelok 27.2.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za nebohých: Jaroslava, Máriu, Arnolda, Pavla a Milana. Za nebohých z rodiny Angelovičovej, Hanzelovej a Križalkovičovej.

Bohoslužobný poriadok 5.2.2023 - 12.2.2023

Nedeľa 5.2.2023 - 5. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + Jozefa.

Pondelok 6.2.2023 - Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)
17:30 Za + rodičov Veroniku a Jozefa a ostatných + v rodine.

Bohoslužobný poriadok 12.3.2023 - 19.3.2023

Nedeľa 12.3.2023 - 3. pôstna nedeľa
09:30 Za + manžela Štefana, + rodičov Štefana a Albertu, deti Zuzanu a Arpáda a ostatných + v rodine.

Pondelok 13.3.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Poďakovanie za vyslyšané prosby svätého Júdu Tadeáša a jeho orodovanie za rodinu Horváthovú a Hazelovú.

Bohoslužobný poriadok 19.2.2023 - 26.2.2023

Nedeľa 19.2.2023 - 7. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + Františka a Angelu Vráblových, za ich syna Františka a za Jána.

Pondelok 20.19.2.2023 - Féria
17:30 Za + Filipa a za rodinu Kadubiakovú.

Bohoslužobný poriadok 22.1.2023 - 5.2.2023

Nedeľa 29.1.2023 - 4. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + Martu Jánošovú.

Pondelok 30.1.2023 - Féria
17:30 Za vnučky Emušku, Janku a Zuzku.

Bohoslužobný poriadok 5.3.2023 - 12.3.2023

Nedeľa 5.3.2022 - 2. pôstna nedeľa
09:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Šarlotu a Štefana, Ondreja a syna Štefana s rodinou.

Pondelok 6.3.2022 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + rodičov Annu a Ondreja.

Bohoslužobný poriadok 12.2.2023 - 19.2.2023

Nedeľa 12.2.2023 - 6. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + rodičov Cerovských a za zdravie a Božské požehnanie celej rodiny.

Pondelok 13.2.2023 - Féria
17:30 Za + rodičov Jána a Moniku.

Bohoslužobný poriadok 22.1.2023 - 29.1.2023

Nedeľa 22.1.2023 - 3. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 23.1.2023 - Féria
17:30 Za + Annu Pavčovú (zádušná omša).

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.