Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 18.9.2022 - 25.9.2022

Nedeľa 4. 9.2022 - 25. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre vnučky.

Pondelok 19.9.2022 - Féria
18:00 Za + starých otcov Vojtecha a Štefana a starých rodičov.

Bohoslužobný poriadok 28.8.2022 - 4.9.2022

Nedeľa 28.8.2022 - 22. nedeľa v Cezročnom období
09:30 + Kalman.

Pondelok 29.8.2022 - Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa
18:00 Za Božiu pomoc pre novorodenú Vivien, a za + starých rodičov Laluškových.

Bohoslužobný poriadok 7.8.2022 - 14.8.2022

Nedeľa 7.8.2022 - 19. nedeľa v Cezročnom období
09:30 + rodičia Alžbeta a Imrich Vass.

Pondelok 8.8.2022 - Svätého Dominika, kňaza, spomienka
18:00 Za živých i mŕtvych členov rodín Godányovej a Ostradickej z oboch strán.

Bohoslužobný poriadok 11.9.2022 - 18.9.2022

Nedeľa - 11.9.2022 - 24. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + Otta a rodinu Matušovú a Kocovú.

Pondelok 12.9.2022 - Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období alebo Najsvätejšieho mena Panny Márie (ľubovoľná spomienka).
18:00 Za + Adrianu.

Bohoslužobný poriadok 21.8.2022 - 28.8.2022

Nedeľa 21.8.2022 - 21. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pri operácií a uzdravenie pre Martu.

Pondelok 22.8.2022 - Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej
18:00

Bohoslužobný poriadok 31.7.2022 - 7.8.2022

Nedeľa 31.7.2022 - 18. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + rodičov, sestru a švagra.

Pondelok 1.8.2022 - Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
18:00

Bohoslužobný poriadok 4.9.2022 - 11.9.2022

Nedeľa 4.9.2022 - 23. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + manžela a ostatných + v rodine.

Pondelok 5.9.2022 - Svätá Terézia z Kalkaty
18:00 Za + rodičov Helenu a Leopolda.

Bohoslužobný poriadok 14.8.2022 - 21.8.2022

Nedeľa 14.8.2022 - HODOVÁ SLÁVNOSŤ – NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre vnučky Veroniku a Viktóriu.

Pondelok 15.8.2022 - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE (Prikázaný sviatok)
17:00 STRIEBORNÁ OMŠA pána vikára Róberta Kissa (spoločná omša s maď. spolubratmi):
Prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre členov spoločenstva živého ruženca a ich rodiny.

Bohoslužobný poriadok 24.7.2022 - 31.7.2022

Nedeľa 24.7.2022 - 17. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + rodičov Štefániu a Františka.

Pondelok 25.7.2022 - Svätého Jakuba, apoštola (sviatok)
18:00

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.