Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 10.12.2023 - 17.12.2023

Nedeľa 10.12.2023 - 2. adventná nedeľa
09:00 Spovedanie.
09:30 Prosba za zdravie a Božiu pomoc pre mamku a sestru.

Pondelok 11.12.2023 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre švagra Jána s rodinou.

Bohoslužobný poriadok 19.11.2023 - 26.11.2023

Nedeľa 19.11.2023 - 33. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + otca Jozefa.

Pondelok 20.11.2023 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Za + babku Máriu.

Bohoslužobný poriadok 29.10.2023 - 5.11.2023

Nedeľa 29.10.2023 - 30. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + manžela Štefana Takáča.

Pondelok 30.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Poďakovanie svätému Júdovi Tadeášovi za pomoc v živote.

Bohoslužobný poriadok 3.12.2023 - 10.12.2023

Nedeľa 3.12.2023 - 1. adventná nedeľa - zbierka na charitu
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + manžela Imricha Sedláčeka.

Pondelok 4.12.2023 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu.

Bohoslužobný poriadok 12.11.2023 - 19.11.2023

Nedeľa 12.11.2023- 32. nedeľa v Cezročnom období
9:00 Spovedanie.
9:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 13.11.2023 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Poďakovanie svätému Júdovi Tadeášovi za pomoc v živote.

Bohoslužobný poriadok 22.10.2023 - 29.10.2023

Nedeľa 22.10.2023 - 29. nedeľa v Cezročnom období - zbierka na misie
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + rodičov Rudolfa a Annu a za starých rodičov - zbierka na misie.

Pondelok 23.10.2023 - Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza
17:45 Spovedanie.
18:15 Za + Adriána.

Bohoslužobný poriadok 26.11.2023 - 3.12.2023

Nedeľa 26.11.2023 - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + otca Jozefa.

Pondelok 27.11.2023 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Za + rodičov Halásových Rozálii a Štefana za synov a zaťa Štefana Orosza.

Bohoslužobný poriadok 5.11.2023 - 12.11.2023

Nedeľa 05.11.2023 - 31. nedeľa v Cezročnom období
9:00 Spovedanie.
9:30 Za + rodičov: Katarínu a Jozefa Lišáka a za súrodencov Leonarda, Žofiu a Agnešu.

Pondelok 06.11.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + rodičov Andreja a Annu.

Bohoslužobný poriadok 15.10.2023 - 22.10.2023

Nedeľa 15.10.2023 - 28. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 16.10.2023 - Svätej Margity Márie Alacoque, panny
17:30 Spovedanie.
18:00 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre syna Jána s rodinou, pre vnučku Janku a Veroniku s rodinou.

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.