Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 21.5.2023 - 28.5.2023

Nedeľa 21.5.2023 - 7. veľkonočná nedeľa
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 22.5.2023 - Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky
18:00 Za pomoc a ochranu rodiny svätej Rity.

Bohoslužobný poriadok 30.4.2023 - 7.5.2023

Nedeľa 30.4.2023 - 4. veľkonočná nedeľa (zbierka na seminár)
09:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre švagra Milana s rodinou.

Pondelok 1.5.2023 - Svätého Jozefa, robotníka (ľubovoľná spomienka)
9:00 Poďakovanie za 70 rokov života a 45. výročie sobáša.

Bohoslužobný poriadok 9.4.2023 - 16.4.2023

Nedeľa 9.4.2023 - PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (slávnosť s oktávou), OFERA
09:30 Za Božie požehnanie pre rodinu Újových.

Pondelok 10.4.2023 - Pondelok vo Veľkonočnej oktáve
9:30 Za zosnulých.

Bohoslužobný poriadok 14.5.2023 - 21.5.2023

Nedeľa 14.5.2023 - 6. veľkonočná nedeľa
09:30 Na úmysly spoločenstva modlitby matiek.

Pondelok 15.5.2023 - Féria
18:00 Za + manžela.

Bohoslužobný poriadok 23.4.2023 - 30.4.2023

Nedeľa 23.4.2023 - 3. veľkonočná nedeľa (Hodová slávnosť svätého Juraja)
09:30 Za obyvateľov mesta Dunajská Streda.
            Poďakovanie za dar života, prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre vnučku Zuzku, Madlenku a pre neterku Sáru.

Pondelok 24.4.2023 - Svätého Juraja, mučeníka (spolupatrón nášho farského kostola)
18:30 Poďakovanie za Božiu pomoc počas 30 rokov manželstva.

Bohoslužobný poriadok 2.4.2023 - 9.4.2023

Nedeľa 2.4.2023 - Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána
09:30 Prosba o požehnanie pre vnuka Remiho a za jeho rodinu.
15:00 – 16:30 SPOVEDANIE FARNÍKOV PRED VEĽKOU NOCOU II.

Pondelok 3.4.2023 - Pondelok Svätého týždňa
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Zitu.

Bohoslužobný poriadok 7.5.2023 - 14.5.2023

Nedeľa 7.4.2023 - 5. veľkonočná nedeľa
09:30 Prosba o Božie požehnanie (pomoc, zdravie) a ochranu Panny Márie pre vnučky Viktóriu a Veroniku.

Pondelok 8.5.2023 - Féria
9:00 Poďakovanie za dar života a viery, prosba o Božie požehnanie (pomoc, zdravie) a ochranu Panny Márie pre Jána.

Bohoslužobný poriadok 16.4.2023 - 23.4.2023

Nedeľa 16.4.2013 - 2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva
09:30 Za dary Ducha Svätého: prosba za chorého brata, požehnanie za zdravie a sprevádzanie Matky Božej pre vnučku Dašku.
15:00 Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu - Požehnanie.

Pondelok 17.4.2013 - Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli
17:30 Spovedanie.
18:00 Za Božie požehnanie pre manželku.

Bohoslužobný poriadok 26.3.2023 - 2.4.2023

Nedeľa 26.3.2023 - 5. pôstna nedeľa (Zbierka pre prenasledovaných kresťanov)
09:30 Za + rodičov Ľudmilu a Jozefa a za ostatných zosnulých z rodiny Dvončovej a Kulichovej.

Pondelok 27.3.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 + Ján Solčáni (zádušná omša).

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.