Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 14.1.2024 - 21.1.2024

Nedeľa 14.1.2024 - 2. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + Ľudovíta.

Pondelok 15.1.2024 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Marianu.

Bohoslužobný poriadok 24.12.2023 - 31.12.2023

Nedeľa 24.12.2023 - 4. adventná nedeľa - Narodenie Pána - vigília
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + manžela Adama.
21:30 Omša v noci.

Pondelok 25.12.2023 - Narodenie Pána (prikázaná slávnosť) - ofera
09:30 Za veriacich farnosti.

Bohoslužobný poriadok 3.12.2023 - 10.12.2023

Nedeľa 3.12.2023 - 1. adventná nedeľa - zbierka na charitu
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + manžela Imricha Sedláčeka.

Pondelok 4.12.2023 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu.

Bohoslužobný poriadok 7.1.2024 - 14.1.2024

Nedeľa 7.1.2024 - Krst Krista Pána
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + Antona.

Pondelok 8.1.2024 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Za + Stanislava Drapala (zádušná sv. omša).

Bohoslužobný poriadok 17.12.2023 - 24.12.2023

Nedeľa - 17.12.2023 - 3. adventná nedeľa - Gaudete
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + manžela Štefana, otca, deda a pradeda.
15:00-16:30 Spovedanie pred Vianocami 2.

Pondelok 18.12.2023 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Za Máriu - za zdravie a Božiu pomoc.

Bohoslužobný poriadok 26.11.2023 - 3.12.2023

Nedeľa 26.11.2023 - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + otca Jozefa.

Pondelok 27.11.2023 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Za + rodičov Halásových Rozálii a Štefana za synov a zaťa Štefana Orosza.

Bohoslužobný poriadok 31.12.2023 - 7.1.2024

Nedeľa 31.12.2023 - Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa - Vďakyvzdanie
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + Arpáda.
18:00 Ekumenická bohoslužba na námestí pred MsKS Benedeka Csaplára.

Pondelok 1.1.2024 - Panny Márie Bohorodičky - Prikázaná slávnosť
09:30 Za + Júliu.

Bohoslužobný poriadok 10.12.2023 - 17.12.2023

Nedeľa 10.12.2023 - 2. adventná nedeľa
09:00 Spovedanie.
09:30 Prosba za zdravie a Božiu pomoc pre mamku a sestru.

Pondelok 11.12.2023 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre švagra Jána s rodinou.

Bohoslužobný poriadok 19.11.2023 - 26.11.2023

Nedeľa 19.11.2023 - 33. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + otca Jozefa.

Pondelok 20.11.2023 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Za + babku Máriu.

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.