Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 23.7.2023 - 30.7.2023

Nedeľa 23.07.2023 – 16. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 24.07.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00

Bohoslužobný poriadok 2.7.2023 - 9.7.2023

Nedeľa 2.7.2023 - 13. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + Anreja Raučinu a za jeho rodičov Emila a Máriu.

Pondelok 3.7.2023 - Svätého Tomáša, apoštola
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Pavla Macháča a jeho matku Auréliu Macháčovú.

Bohoslužobný poriadok 11.6.2023 - 18.6.2023

Nedeľa 11.6.2023 - 10. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + manžela Štefana, + rodičov Štefana a Alžbetu, deti Zuzana a Arpád a + z rodiny.

Pondelok 12.6.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Gertrúda.

Bohoslužobný poriadok 16.7.2023 - 23.7.2023

Nedeľa 16.07.2023 - 15. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre synov.

Pondelok 17.07.2023 - Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov
17:30 Spovedanie.
18:00 + Richard Koszorú.

Bohoslužobný poriadok 25.6.2023 - 2.7.2023

Nedeľa 25.6.2023 - 12. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre vnučky Patríciu, Katku a pravnuka.

Pondelok 26.6.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00

Bohoslužobný poriadok 4.6.2023 - 11.6.2023

Nedeľa 4.6.2023 - Najsvätejšej Trojice (slávnosť)
09:30 Za + Romana.

Pondelok 5.6.2023 - Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Jána Endresa.

Bohoslužobný poriadok 9.7.2023 - 16.7.2023

Nedeľa 9.7.2023 - 14. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + brata Jozefa a dcéru Martu.

Pondelok 10.7.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Zoltána Kulacsa (zádušná svätá omša).

Bohoslužobný poriadok 18.6.2023 - 25.6.2023

Nedeľa 18.6.2023 - 11. nedeľa v Cezročnom období (zbierka na dobročinné diela Svätého Otca)
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 19.6.2023 - Svätého Romualda, opáta
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Katarínu.

Bohoslužobný poriadok 28.5.2023 - 4.6.2023

Nedeľa 28.5.2023 - Zoslanie Ducha Svätého – Turíce (slávnosť)
09:30 Za + syna, nevestu a manžela.

Pondelok 29.5.2023 - Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + dedka Jozefa Minárika a za zosnulých členov rodiny Ráchelovej a Svobodovej.

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.