Sväté omše v Dunajskej Strede

Bohoslužobný poriadok 26.6.2022 - 3.7.2022

Nedeľa 26.6.2022 - 13. nedeľa cez rok
09:30 Za + syna, manžela a nevestu.

Pondelok 27.6.2022
18:00 Za + krstného otca Ladislava.

Bohoslužobný poriadok 5.6.2022 - 12.6.2022

Nedeľa 5.6.2022 - TURÍCE - Zoslanie Ducha Svätého
09:30 Za + Romana.

Pondelok 6.6.2022 - Turičný pondelok
18:00 + Mária Roncová (34. výročie).

Bohoslužobný poriadok 15.5.2022 - 22.5.2022

Nedeľa 15.5.2022 - 5. Veľkonočná nedeľa
09:30 Za Božiu pomoc a požehnanie a ochranu pre synov a ich rodiny.

Pondelok 16.5.2022
18:00 Za + v rodine Szűcsových.

Bohoslužobný poriadok 19.6.2022 - 26.6.2022

Nedeľa 19.6.2022 - 12. nedeľa v cezročnom období
09:30 Za Božie požehnanie a ochranu pre synov a ich rodiny.

Pondelok 20.6.2022
18:00 Za odpustenie hriechov celej rodiny.

Bohoslužobný poriadok 29.5.2022 - 5.6.2022

Nedeľa 29.5.2022 - 7. Veľkonočná nedeľa - Dnes je zbierka na katolícke masmédiá
09:30 Za Božiu pomoc pre vnučky a vnuka.

Pondelok 30.5.2022
18:00 + Starí rodičia: Jozef Kaššák a Katarína.

Utorok 31.5.2022
18:00 Za + manžela Jána a + rodičov Annu a Jána.

Bohoslužobný poriadok 8.5.2022 - 15.5.2022

Nedeľa 8.5.2022 - 4. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre vnučky Viktóriu a Veroniku.

Pondelok 9.5.2022
18:00 Prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov Jána a Petra s rodinou a súrodencov s rodinami.

Bohoslužobný poriadok 12.6.2022 - 19.6.2022

Nedeľa 12.6.2022 - Nedeľa Najsvätejšej Trojice
09:30 Za + Angelu a Františka Vráblových, za + syna Františka a zaťa Jána.

Pondelok 13.6.2022 - Svätého Antona Paduánskeho, kňaza učiteľa Cirkvi
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc za Nelku a Adelku.

Bohoslužobný poriadok 22.5.2022 - 29.5.2022

Nedeľa 22.5.2022 - 6. veľkonočná nedeľa
09:30 Za Božie požehnanie a poďakovanie za pomoc.

Pondelok 23.5.2022
18:00 + Radimák Dezider, manželka Júlia, syn Dezider a vnuk Tiborko.
         Za živých a + členov rodiny Sesztákovej.

Bohoslužobný poriadok 1.5.2022 - 8.5.2022

Nedeľa 1.5.2022 3. veľkonočná nedeľa
09:30 Za + Štefana a Kamilu.

Pondelok 2.5.2022 - Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa cirkvi
18:00 Vďakyvzdanie za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pri operácii a prosba o Božiu milosť.

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.