Bohoslužobný poriadok 9.6.2024 - 16.6.2024

Nedeľa 9.6.2024 - 10. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + krstného otca Ladislava.

Pondelok 10.6.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:15

Utorok 11.6.2024 - Svätého Barnabáša, apoštola
17:30 Spovedanie.
18:00 Za zomrelých v rodine Szűcsových.

Streda 12.6.2024 - Féria
07:00 Na úmysel ordinára (Kp.).

Štvrtok 13.6.2024 - Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
17:40 Tichá adorácia.
17:45 Spovedanie.
18:15

Piatok 14.6.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za pomoc svätej Rity a Panny Márie.

Sobota 15.6.2024 - Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
08:00 Za + manžela.

Nedeľa 16.6.2024 - 11. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre sestru s rodinou a za krstného syna s rodinou.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.