Bohoslužobný poriadok 9.4.2023 - 16.4.2023

Nedeľa 9.4.2023 - PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (slávnosť s oktávou), OFERA
09:30 Za Božie požehnanie pre rodinu Újových.

Pondelok 10.4.2023 - Pondelok vo Veľkonočnej oktáve
9:30 Za zosnulých.

Utorok 11.4.2023 - Utorok vo Veľkonočnej oktáve
18:00 Za Bohu zverený úmysel.

Streda 12.4.2023 - Streda vo Veľkonočnej oktáve
07:00 Za zosnulého manžela a zosnulých rodičov.

Štvrtok 13.4.2023 - Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve
17:35 Tichá adorácia.
18:15 Za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre švagra Jaroslava, brata Jozefa, sestru Evku a ich rodiny.

Piatok 14.4.2023 - Piatok vo Veľkonočnej oktáve
18:00 Za + otca Františka a Bohu zverený úmysel.

Sobota 15.4.2023 - Sobota vo Veľkonočnej oktáve
08:00 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Nedeľa 16.4.2023 - 2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva
09:30 Za dary Ducha Svätého - prosba za chorého brata, požehnanie a za ochranu a sprevádzanie Panny Márie pre vnučku Dášku.

-----

STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Dňa 14.4.2023 (piatok) pozývame prvoprijímajúce deti na slávenie svätej omše o 18:00 hod..

POĎAKOVANIE: Touto cestou ďakujeme všetkým veriacim (organistom, lektorom, spevákom, miništrantom, upratovačkám, pomocným silám...), ktorí nám pomáhali pri pripravovaní veľkonočných obradov, aby naše sviatky mohli prebiehať dôstojne a kontinuálne. Ďakujeme za ich čas, dobrú vôľu a obetu. Nech je náš Zmŕtvychvstalý Pán pre nich odmenou!

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.