Bohoslužobný poriadok 8.10.2023 - 15.10.2023

Nedeľa 8.10.2023 - 27. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + matku Martu a za syna Eda.

Pondelok 9.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + manželku Vieru.

Utorok 10.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Otca.
18:30 Modlitba posvätného ruženca.

Streda 11.10.2023 - Svätého Jána XXIII., pápeža
07:00 Za + Máriu.

Štvrtok 12.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
17:40 Tichá adorácia.
18:15 Za členov živého ruženca.

Piatok 13.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu.

Sobota 14.10.2023 - Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
08:00 Za + Michala a Máriu a manžela Jána a za zosnulých z oboch strán.

Nedeľa 15.10.2023 - 28. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

-----

OKTÓBER – MESIAC SVÄTÉHO RUŽENCA: Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. Ruženec je evanjeliovou modlitbou, ktorá dopomáha veriacemu človekovi viacej sa ponárať do tajomstva Ježišovho života. U nás v kostole sa budeme spoločne modliť túto modlitbu v slovenskom jazyku každý utorok v mesiaci október po slovenskej svätej omši.
Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý:
- sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec (aspoň päť desiatkov), a to v kostole alebo v kaplnke,
- pri modlitbe nahlas je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách.

PROSBA: Na základe mnohých podnetov a sťažností zo strany veriacich úctivo prosíme rodičov malých detí, aby dbali o dôstojnosť a ticho počas svätých omší a liturgických úkonov a ustrážili svoje ratolesti od rušivých prejavov. Za pochopenie a spoluprácu rodičov vopred veľmi pekne ďakujeme.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.