Bohoslužobný poriadok 8.1.2023 - 15.1.2023

Nedeľa 8.1.2023 - 2. nedeľa po narodení Pána - Krst Krista Pána
09:30 + Anton Daniel.

Pondelok 9.1.2023 - Féria
17:30 + Pavol Berceli a Peter Berceli.

Utorok 10.1.2023 - Féria
17:30 Na dobrý úmysel.

Streda 11.1.2023 - Féria
07:00 Na dobrý úmysel.

Štvrtok 12.1.2023 - Féria
17:15 Tichá adorácia.
18:00 Na dobrý úmysel.

Piatok 13.1.2023 - Svätého Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
17:30 Poďakovanie za 60. rokov života.

Sobota 14.1.2023 - Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
08:00 Na dobrý úmysel.

Nedeľa 15. 1.2023 - 2. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Na dobrý úmysel.

-----

BIRMOVANCI: Birmovancov pozývame dňa 13.1.2023 (piatok) o 17:30 hod. na spoločnú svätú omšu a na stretnutie po nej na fare.
OMŠA PRE GRÉKOKATOLÍKOV: Oznamujeme našim veriacim gréckokatolíckeho rítu, že budúcu nedeľu, 15.1.2023 v Lehniciach, sa môžu zúčastniť na Božskej liturgii.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.