Bohoslužobný poriadok 7.5.2023 - 14.5.2023

Nedeľa 7.4.2023 - 5. veľkonočná nedeľa
09:30 Prosba o Božie požehnanie (pomoc, zdravie) a ochranu Panny Márie pre vnučky Viktóriu a Veroniku.

Pondelok 8.5.2023 - Féria
9:00 Poďakovanie za dar života a viery, prosba o Božie požehnanie (pomoc, zdravie) a ochranu Panny Márie pre Jána.

Utorok 9.5.2023 - Féria
18:00 Za + Štefana a Kamilu.

Streda 10.5.2023 - Féria
07:00 Za + Teréziu.

Štvrtok 11.5.2023 - Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
17:35 Tichá adorácia.
18:15 Za + Máriu.

Piatok 12.5.2023 - Féria
18:00 Za + Jozefa.

Sobota 13.5.2023 - Preblahoslavená Panna Mária Fatimská
08:00 Prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre členov živého ruženca a ich rodiny.

Nedeľa 14.5.2023 - 6. veľkonočná nedeľa
09:30 Na úmysly spoločenstva modlitby matiek.

-----

MARIÁNSKY MESIAC MÁJ: Mesiac máj je oddávna mesiacom preblahoslavenej Panny Márie. Preto každý deň v mesiaci máj sa budeme modliť Loretánske litánie po každej slovenskej svätej omši.

STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Dňa 12.05.2023 (piatok) pozývame prvoprijímajúce deti na svätú omšu so začiatkom o 18:00 hod.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.