Bohoslužobný poriadok 6.11.2022 - 13.11.2022

Nedeľa 6.11.2022 - 32. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + rodičov Moniku a Jána.

Pondelok 7.11.2022
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre krstného syna Michala.

Utorok 8.11.2022
18:00 Za Zitu.

Streda 9.11.2022 - Výročie posviacky Lateránskej Baziliky
07:00 Prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre švagra Jaroslava.

Štvrtok 10.11.2022 - Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)
17:45
18:15 + Marta Možáryová.

Piatok 11.11.2022 - Svätého Martina z Tours, biskupa (spomienka)
18:00 Za duše v očistci.

Sobota 12.11.2022 - Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka (spomienka)
08:00 Za Božiu pomoc a ochranu pre synov a ich rodiny.

Nedeľa 13.11.2022 - 33. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Božie požehnanie za vnučku Katku a vnuka Jána.

-----

STRETNUTIE PRE MINIŠTRANTOV: V sobotu, 12. novembra 2022 o 18:00 hod. (max.20:00) bude stretnutie pre miništrantov na fare pod vedením Pána kaplána, Petra Sklenára.
TRANAVSKÁ NOVÉNA: od 12.11. do 21.11.2022 bude v Trnave, v Dóme Svätého Mikuláša Novéna k Panne Márii Trnavskej. Srdečne pozývajú aj veriacich z našej farnosti.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.