Bohoslužobný poriadok 5.3.2023 - 12.3.2023

Nedeľa 5.3.2022 - 2. pôstna nedeľa
09:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Šarlotu a Štefana, Ondreja a syna Štefana s rodinou.

Pondelok 6.3.2022 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + rodičov Annu a Ondreja.

Utorok 7.3.2022 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého za Annu, Miriam s rodinou, Michaelu, Brigitu a Martinu.

Streda 8.3.2022 - Féria
07:00 Za + Filoménu Ozimovú, za pokoj jej duše.

Štvrtok 9.3.2022 - Féria
17:35 Tichá adorácia.
18:15 + Ondrej Sidor, + nevesta Marienka.

Piatok 10.3.2022 - Féria
18:00 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre syna Petra s rodinou.

Sobota 11.3.2022 - Féria
08:00 Na dobrý úmysel.

Nedeľa 12.3.2022 - 3. pôstna nedeľa
09:30 Za + manžela Štefana, + rodičov Štefana a Alžbetu a deti Zuzanu a Arpáda a ostatných + v rodine.

-----

STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Dňa 10.3.2023 (piatok) pozývame birmovancov o 18:00 hod. na svätú omšu a na spoločné stretnutie po nej.

SPOVEDANIE STARŠÍCH ĽUDÍ PRED SVIATKAMI: Prosíme, aby ste pred veľkonočnými sviatkami nezabudli na starých a chorých ľudí. Prosíme, aby ste ich mená s adresou a telefónnym číslom nahlasovali u pána kaplána Petra Sklenára v sakristii do 12.3.2023 (Tretia pôstna nedeľa).

POMAZANIE CHORÝCH V KOSTOLE: Dňa 18.3.2023 (sobotu) budeme vysluhovať pomazanie chorých pre našich starých a chorých ľudí. Podmienkami sú svätá spoveď a vážny zdravotný stav prijímajúceho/ej.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.