Bohoslužobný poriadok 4.12.2022 - 11.12.2022

Nedeľa 4.12.2022 - 2. adventná nedeľa
09:30 Za + Andreja Raučinu a za + rodičov Emila Raučinu a Máriu.

Pondelok 5.12.2022 - Féria
06:00 RORÁTNA OMŠA - Za + starých rodičov: Veronika, Jozef, Pavlína, Michal a ich deti a ostatných + v rodine.

Utorok 6.12.2022 - Svätého Mikuláša, biskupa
17:30 Za živých a + členov rodiny Hercegových.

Streda 7.12.2022 - Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
06:00 RORÁTNA OMŠA - Za + otca Ladislava, starých rodičov a uja Paľa.

Štvrtok 8.12.2022 - NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE (prikázaný sviatok)
18:15 Prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre členov živého ruženca a ich rodiny.
          Za dar života, modlitby a lásky.

Piatok 9.12.2022 - ZIMNÉ KÁNTROVÉ DNI - Za rodinu
17:30 Za + Mária a Štefan.

Sobota 10.12.2022 - Preblahoslavená Panna Mária Loretánska
08:00 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre švagra Jána s rodinou.
09:00-10:00 SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI I.

Nedeľa 11.12.2022 - 3. adventná nedeľa (GAUDETE)
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu pre synov a ich rodiny.

-----

Minulú nedeľu sa (aj) u nás konala Zbierka na charitu. Za Vaše štedré dary vyslovujeme úprimne: Pán Boh zaplať!

-----

V sobotu od 9:00 až do 10:00 hod. budeme mať prvú možnosť pristúpiť k Sviatosti zmierenia pred sviatkami Vianoc. Nezabudnime na skutočnosť, ži čistá duša je najkrajším darčekom pre Ježiša!

-----

Prosíme, aby sme pred sviatkami nezabudli na našich starých a chorých ľudí, ktorí už nevládzu sa zúčastniť na bohoslužbách. Aj pre nich pripravujeme možnosť pristúpiť k Sviatosti zmierenia pred sviatkami. Prosíme, nahláste ich mená, adresu a telefónny kontakt v sakristii, aby sme ich mohli navštíviť ešte pred Vianocami, doma a priniesť im pokoj milosrdného Boha a Najsvätejšiu Eucharistiu. Krajší dar, ako nášho Pána, sotva vieme darovať tým, ktorí si to naozaj zaslúžia!

-----

Kto má záujem a chce odoberať Katolícke noviny z nášho farského kostola, prosíme, nech to nahlási (meno, priezvisko, telefónne číslo) v sakristii do 18.12.2022. Po nahlásení, prosíme, nech zaplatí predplatné na pol rok vo výške 39,- EUR.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.