Bohoslužobný poriadok 30.6.2024 - 7.7.2024

Nedeľa 30.6.2024 - 13. nedeľa v Cezročnom období - zbierka
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + rodičov Gabrielu a Jozefa, sestru a švagra.

Pondelok 1.7.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Zoltána Kulacsa.

Utorok 2.7.2024 - Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie
17:30 Spovedanie.
18:00 Na úmysel ordinára.

Streda 3.7.2024 - Svätého Tomáša, apoštola
07:00 Ku cti Panny Márie.

Štvrtok 4.7.2024 - Prvý štvrtok v mesiaci
17:40 Tichá adorácia.
17:45 Spovedanie.
18:15 VIGÍLIA.

Piatok 5.7.2024 - Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, slovanských vierozvestov, patrónov Európy
9:00 Spovedanie.
9:30

Sobota 6.7.2024 - Fatimská sobota
07:00 Fatimská pobožnosť.
08:00 Prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre členov živého ruženca a ich rodiny.

Nedeľa 7.7.2024 - 14. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + rodičov Štefana a Alžbetu, deti Zuzanu a Arpáda a za starých rodičov.

-----

ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA (Nedeľa): Dnešný deň sa v našich kostoloch bude konať zbierka na dobročinné diela Svätého Otca! Prosíme o Vaše štedré milodary na tento úmysel!

SLÁVNOSŤ SVÄTÝCH CYRILA A METODA (Štvrtok večer / Piatok): Sväté omše zo slávnosti svätých Cyrila, mnícha a svätého Metoda, biskupa, slovanských vierozvestov, patrónov Európy budeme sláviť vo štvrtok večer o 18:15 hod. a v piatok o 9:30 hod.

NOVÝ DIAKON V NAŠEJ FARNOSTI: Vzhľadom na pastoračné potreby v našej arcidiecéze bol vykonávaním posvätného rádu diakonátu v našej farnosti po diakonskej vysviacke poverený dôstojný pán diakon Tamás Ollé. Prijmime jeho službu s vierou a láskou. Oslovenie diakona v katolíckej cirkvi je „Dôstojný pán diakon“!

TERMÍN BIRMOVKY V NAŠEJ FARNOSTI: Úctivo dávame na vedomie všetkým veriacim, že termín slovenskej birmovky v našej farnosti bude 19.10.2024 (v sobotu) so začiatkom o 10:00 hod. Prosíme o Vaše modlitby a obety za našich birmovancov!

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.