Bohoslužobný poriadok 30.4.2023 - 7.5.2023

Nedeľa 30.4.2023 - 4. veľkonočná nedeľa (zbierka na seminár)
09:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre švagra Milana s rodinou.

Pondelok 1.5.2023 - Svätého Jozefa, robotníka (ľubovoľná spomienka)
9:00 Poďakovanie za 70 rokov života a 45. výročie sobáša.

Utorok 2.5.2023 - Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
16:30 + Mária Benkovská (Zádušná sv. omša).
18:00 Za uzdravenie Tiaga.

Streda 3.5.2023 - Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)
07:00 + Imrich.

Štvrtok 4.5.2023 - Svätého Floriána, mučeníka (ľubovoľná spomienka)
17:35 Tichá adorácia.
18:15 + Tibor.

Piatok 5.5.2023 - Prvý piatok v mesiaci - O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
18:00 Za + Máriu Roncovú.

Sobota 6.5.2023 - Prvá sobota v mesiaci - O Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie
08:00 K úcte Panny Márie a za jej ctiteľov.

Nedeľa 7.5.2023 - 5. veľkonočná nedeľa
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc, zdravie a ochranu Panny Márie pre vnučky Viktóriu a Veroniku, Madlenku a neterku Sárenku.

-----

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA: Dnes je zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary a štedrosť vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

MARIANSKY MESIAC MÁJ: Mesiac máj je oddávna mesiacom preblahoslavenej Panny Márie. Preto každý deň v mesiaci máj sa budeme modliť Loretánske litánie po každej slovenskej svätej omši.

STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Dňa 05.05.2023 (piatok) pozývame birmovancov o 18:00 hod. na svätú omšu a na katechézu pre nich na fare po nej.

 

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.