Bohoslužobný poriadok 30.10.2022 - 6.11.2022

Nedeľa 30.10.2022 - 31. nedeľa V Cezročnom období
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre vnučky Natálku a Lucku.

Pondelok 31.10.2022 - Féria
18:00 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre nevestu Dašku.

Utorok 1.11.2022 - PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Všetkých svätých (slávnosť)
9:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božie požehnanie, pomoc a ochranu pre Danielu.
15:00 Pobožnosť na cintoríne.

Streda 2.11.2022 - Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
07:00 Za duše zomrelých členov živého ruženca.
18:15 Za všetkých zosnulých veriacich.

Štvrtok 3.11.2022 - Féria
17:45 ADORÁCIA.
18:15

Piatok 4.11.2022 - Svätého Karola Boromejského, biskupa
18:00 K úcte Božského Srdca a jeho ctiteľov.

Sobota 5.11.2022 - Svätého Imricha
08:00 K úcte Panny Márie a za jej ctiteľov.

Nedeľa 6.11.2022 - 32. nedeľa V Cezročnom období
09:30 Za + rodičov Moniku a Jána.

Minulú nedeľu sme mali misijnú zbierku v našej farnosti. Za vaše štedré dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

-----

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a vyzná vieru (Credo), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, a modlitba na úmysel Svätého otca. A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.11-8.11. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

-----

V týchto dňoch opäť prebieha po celom Slovensku kampaň sviečka za nenarodené deti, kt. zastrešuje Fórum života. Tento projekt trvá už 20 rokov a zapája sa doňho vyše 800 farností na Slovensku (spolu s našou). Svetlo horiacej sviečky symbolizuje iskru počatia a ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Sviečky budú v našej farnosti dostupné pri vchode do kostola pred a po omši slovenskej i maďarskej a to v nedeľu 30.10. a 1. a 2. novembra. Za Vaše finančné príspevky vopred ďakujeme. Výnos z kampane putuje na účet Fóra života, ktoré finančne podporuje ženy a rodiny v krízovej situácii, poradne Alexis a centra pomoci.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.