Bohoslužobný poriadok 29.10.2023 - 5.11.2023

Nedeľa 29.10.2023 - 30. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + manžela Štefana Takáča.

Pondelok 30.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Poďakovanie svätému Júdovi Tadeášovi za pomoc v živote.

Utorok 31.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 VIGÍLIA: Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre nevestu Dašku.
18:40 Modlitba posvätného ruženca.

Streda 1.11.2023 - PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Všetkých svätých
09:00 Spovedanie.
09:30 Prosba za Božie požehnanie, pomoc, a Božiu milosť pre Danielu.
15:00 Pobožnosť na cintoríne (Malodvornícka cesta) v slovenskom aj maďarskom jazyk.

Štvrtok 2.11.2023 - Spomienka na Všetkých zosnulých veriacich
17:30 Spovedanie.
18:15 Za všetkých zosnulých veriacich.

Piatok 3.11.2023 - Prvý Piatok v mesiaci
17:30 Spovedanie.
18:00 Za členov živého ruženca.

Sobota 4.11.2023 - Svätého Karola Boromejského, biskupa
08:00 K úcte Panny Márie a za jej ctiteľov.

Nedeľa 5.11.2023 - 31. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + rodičov Katarínu a Jozefa Lišáka a za súrodencov Leonarda, Žofiu a Agnešu.

-----

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH (Streda): je prikázaný sviatok. Svätá omša, nakoľko na Slovensku je tento deň aj dňom pracovného pokoja, sa uskutoční o 9:30 hod. Osobitná pobožnosť v slovenskom ako aj v maďarskom jazyku sa uskutoční na cintoríne na Malodvorníckej ceste so začiatkom o 15:00 hod.

ODPUSTKY ZA ZOMRELÝCH VERIACICH (od 1.11 až do 8.11):
Úplné odpustky, ktoré možno získať jedine pre duše v očistci, sa udeľujú veriacemu, ktorý:
• nábožne navštívi cintorín a nábožne sa pomodlí za zomrelých (hoci iba v mysli),
• v deň, keď sa slávi Spomienka na všetkých zosnulých veriacich, nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Pater noster – Otče náš) a Vyznanie viery (Credo – Verím v Boha),
• okrem toho odpustového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdrava´s, Sláva Otcu). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.
Chceli by sme Vás prosiť, aby ste v týchto dňoch mysleli vo svojich modlitbách aj na tých zosnulých, na ktorých si už nik osobitne nespomína. Prosíme aj o Vaše modlitby za tých zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti alebo z nej pochádzali. Za Vaše modlitby a obety Vám zo srdca úprimne ďakujeme.

ZAPÁĽME SVIEČKU ZA NENARODENÉ DETI: Aj tento rok sa vďaka občianskemu združeniu Fórum života i naša farnosť zapojí do kampane Zapáľme sviečku za nenarodené deti, ktorú si pripomíname 2. novembra. Kúpou sviečky podporíte psychologické, sociálne a finančné poradenstvo pre neplánované tehotné ženy a matky i rodiny v krízových situáciách. Sviečky budú dostupné pred a po svätých omšiach (streda, štvrtok) pri vchode do kostola. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke: www.sviecka.forumzivota.sk.

PRVÝ PIATOK V MESIACI: Prosíme, aby sme nezabudli, že tento týždeň máme aj prvý piatok v mesiaci a k osobnému a duchovnému rastu patrí aj riadne a dobre vykonaná svätá spoveď.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.