Bohoslužobný poriadok 27.11.2022 - 4.12.2022

Nedeľa 27.11.2022 - 1. adventná nedeľa
09:30 Za + Dezidériu Plechovú a jej syna Harolda.

Pondelok 28.11.2022 - Féria
06:00 RORATE.

Utorok 29.11.2022 - Féria
17:30 Za živých a + členov rodiny Hanckových.

Streda 30.11.2022 - Svätý Ondrej, apoštol
06:00 RORATE: Poďakovanie za dar života pre Veroniku a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre sestru Vierku s rodinou.

Štvrtok 1.12.2022 - Prvý štvrtok v mesiaci – votívna omša - Za povolania na kňazský stav
17:15 Tichá adorácia.
18:00 Za dar života, modlitby a lásky.

Piatok 2.12.2022 - Prvý piatok v mesiaci – votívna omša: O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
17:30 K úcte Božského srdca a za jeho ctiteľov.

Sobota 3.12.2022 - Svätého Františka Xaverského, kňaza
08:00 K úcte Panny Márie a za jej ctiteľov.

Nedeľa 4.12.2022 - 2. adventná nedeľa
09:30 Za + Andreja Raučinu a za + rodičov Emila Raučinu a Máriu.

-----
Dnes je zbierka na charitu. Za vaše štedré milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
-----
V rámci Koledovania s Dobrou novinou 2022 hľadáme mladých a obetavých koledníkov, ktorí by radi obdarili blízkych, známych a aj veriacich v čase vianočnom svojím spevom, úsmevom, milým slovom a všetkým krásnym, čo k tomuto patrí. Toto koledovanie bude v našej farnosti s požehnaním domu a bytu 26.12.2022 od 13:30 hod. Kto má záujem pomôcť nám v tomto koledovaní nech sa prihlási u d. p. kaplána Petra Sklenára.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.