Bohoslužobný poriadok 26.5.2024 - 2.6.2024

Nedeľa 26.5.2024 – Nedeľa Najsvätejšej Trojice
09:00 Spovedanie.
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 27.5.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + manželku a rodičov.

Utorok 28.5.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Tibora.

Streda 29.5.2024 - Féria
07:00 Za živých a zosnulých členov rodiny (vlastný úmysel pána kaplána).

Štvrtok 30.5.2024 – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - prikázaný sviatok
17:40 Eucharistická procesia (spoločná).
18:20 Za + Ladislava.

Piatok 31.5.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Csabu.

Sobota 1.6.2024 - Prvá sobota (Fatimská) v mesiaci
07:00 Fatimská pobožnosť.
08:00 Prosba o Božiu pomoc, požehnanie a ochranu Panny Márie pre členov Spoločenstva živého ruženca a za ich rodiny.

Nedeľa 2.6.2024 - 9. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + Andreja Raučinu a jeho rodičov + Emila a Máriu.

-----

MARIÁNSKY MESIAC (Máj): Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Počas mesiaca máj, ktorý vo veľkej časti pripadá na obdobie päťdesiatich dní veľkonočného obdobia, sa nábožné cvičenia majú niesť vo svetle účasti Panny Márie na veľkonočnom tajomstve. Preto každý deň v mesiaci máj sa budeme modliť Loretánske litánie po každej svätej omši.

EUCHARISTICKÁ PROCESIA NA BOŽIE TELO (Štvrtok): Vo štvrtok máme Slávnosť Božieho Tela a Krvi, ktorá je v miestnej cirkvi prikázaným sviatkom. Žiada sa, aby sa na tejto slávnosti konala Eucharistická procesia. U nás v Dunajskej Strede sa táto procesia uskutoční vo štvrtok, so začiatkom o 17:40 hod., bude spoločná s maďarskými veriacimi. Úctivo prosíme našich slovenských farníkov, aby si pripravili 2 oltáriky (2.-3.) na túto vznešenú udalosť! Prosíme prijmite naše pozvanie na túto procesiu, nech je to prejav našej hlbokej viery a lásky voči nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Po procesii bude nasledovať slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku. Za Vašu obetu a pomoc vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok udeľujú veriacemu, ktorý sa nábožne zúčastní na eucharistickej procesii konanej vnútri posvätnej budovy alebo mimo nej, ktorá má veľký význam zvlášť na slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.