Bohoslužobný poriadok 26.2.2023 - 5.3.2023

Nedeľa 26.2.2023 - 1. pôstna nedeľa
09:30 Za + rodičov Jána a Jozefínu a za ostatných + v rodine Hozákovej.

Pondelok 27.2.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za nebohých: Jaroslava, Máriu, Arnolda, Pavla a Milana. Za nebohých z rodiny Angelovičovej, Hanzelovej a Križalkovičovej.

Utorok 28.2.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za požehanie pre Ktistínu.
18:30 Krížová cesta.

Streda 1.3.2023 - Féria
07:00 + Helena.

Štvrtok 2.3.2023 - Féria
17:45 Spovedanie.
17:45 Tichá adorácia.
18:15 Za + brata Jozefa.

Piatok 3.3.2023 - Féria (Jarné kántrové dni: Za odpustenie hriechov)
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + v rodine Rehákovej a Marančákovej.

Sobota 4.3.2023 - Féria
08:00 + Katarína.

Nedeľa 5.3.2023 - 2. pôstna nedeľa
09:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Šarlotu, Štefana, Ondreja a syna Štefana s rodinou.

-----

ZBIERKA NA CHARITU: Dnes je zbierka na charitu, Vaše štedré milodary nech náš Pán odmení hojným požehnaním.

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Dňa 3.3.2023 (piatok) pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí do kostola o 18:00 hodine na svätú omšu a na spoločné stretnutieš po nej.

SPOVEDANIE STARŠÍCH ĽUDÍ PRED SVIATKAMI: Prosíme, aby ste pred veľkonočnými sviatkami nezabudli na starých a chorých ľudí. Prosíme, aby ste ich mená spolu s adresou a telefónnym číslom nahlasovali u pána kaplána Petra Sklenára v sakristii do 12.3.2023 (3. pôstna nedeľa).

CHARITATÍVNA ZBIERKA FARSKEJ CHARITY: Farská charita v Dunajskej Strede oznamuje ľuďom dobrej vôle, že 3.3.2023 (piatok) v čase medzi 14:00 a 18:00 hodinou a 4.3.2023 (sobota) medzi 8:00 a 12:00 hodinou organizuje zbierku pre odkázané dunajskostredské rodiny v centre Charity na Bacsákovej ulici č. 1. Zároveň prosíme darcov, aby v prvom rade prinášali trvanlivé potraviny, čistiace a hygienické potreby a detské oblečenie. Ďalšie informácie o zbierke podáva vedúci farskej charity György Bugár na telefónnom čísle +421 904/644 950. V mene všetkých odkázaných ďakujeme za pomoc.

 

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.