Bohoslužobný poriadok 25.12.2022 - 01.01.2023

Nedeľa 25.12.2022 - PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Narodenie Pána (slávnosť)
09:30 Prosba o Božiu pomoc a požehnanie re členov živého ruženca a ich rodiny.

Pondelok 26.12.2022 – Svätého Štefana, prvého mučeníka (sviatok)
09:30 Za + Štefana a Kamilu.
13:30 Koledovanie po rodinách.

Utorok 27.12.2022 - Svätého Jána, apoštola
17:30 Poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie a prosba o ďalšiu pomoc v rodine.

Streda 28.12.2022 - Svätých Neviniatok, mučeníkov
07:00 Za + Štefana Jánoša, + Františka Želinského.

Štvrtok 29.12.2022 - Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
17:15 Tichá adorácia.
18:00 Božie požehnanie za vnučku Emku.

Piatok 30.12.2022 - Sviatok Svätej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa
18:00 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre rodinu.

Sobota 31.12.2022 - Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána
15:00 ĎAKOVNÁ OMŠA (TE DEUM) NA KONCI ROKA.

Nedeľa 01.01.2023 - PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Panny Márie Bohorodičky (slávnosť) - Nový rok
09:30 Prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre členov živého ruženca a ich rodiny.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.