Bohoslužobný poriadok 24.9.2023 - 1.10.2023

Nedeľa 24.09.2023 - 25. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre vnuka Michala.

Pondelok 25.09.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Margitu Egriovú.

Utorok 26.09.2023 - Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Ladislava.

Streda 27.09.2023 - Svätého Vincenta de Paul, kňaza
07:00 Za + Ottó.

Štvrtok 28.09.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
17:40 Tichá adorácia.
18:15 Za + Štefana a Máriu.

Piatok 29.09.2023 - Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Martu.

Sobota 30.09.2023 - Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
08:00 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Martina a mamu Martinu.

Nedeľa 1.10.2023- 26. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + sestru Jolanu Fedorkovú.

-----

DÁTUM SLOVENSKEJ BIRMOVKY: Sviatosť birmovania v slovenskom jazyku bude vyslúžená v sobotu 07.10.2023 o 10:00 hodine. Spovedanie birmovancov sa uskutoční 06.10.2023 o 15:30 hod. Prosíme tých birmovancov, ktorí ešte neodovzdali svoje krstné listy a krstné listy svojich birmovných rodičov (ktorí neboli u nás pokrstení), aby tak čím skôr urobili. SKÚŠKA BIRMOVANCOV bude prebiehať 30.09.2023 od 14:00 hod. v budove farského úradu. Prosíme všetkých, aby bezprostredná príprava našich birmovancov mohla prebiehať čím osobnejšie v rámci kostola a modliacej sa miestnej Cirkvi! Prosíme o Vaše obety (pôsty) a modlitby za našich birmovancov.

STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚICH DETÍ (piatok): Pozývame prvoprijímajúce deti na svätú omšu, ktorá sa uskutoční 29.09.2023 (piatok) o 18:00 hod. Pred svätou omšou bude na fare prebiehať krátky nácvik spevu od 17:00 hod.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.