Bohoslužobný poriadok 23.6.2024 - 30.6.2024

Nedeľa 23.6.2024 - 12. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za Fridricha Almásiho, manželku Gizelu a za + Jozefa Derzsiho.

Pondelok 24.6.2024 - Narodenie svätého Jána Krstiteľa, patróna našej arcidiecézy
17:30 Spovedanie.
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre brata s rodinou.

Utorok 25.6.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Na úmysel spoločenstva „9 mesiacov za život“.

Streda 26.6.2024 - Féria
07:00 Na úmysel ordinára.

Štvrtok 27.6.2024 - Féria
17:40 Tichá adorácia.
17:45 Spovedanie.
18:15 Za ochranu Panny Márie pre dcéru Alžbetu, zaťa Gabriela a sesternicu Vierku.

Piatok 28.6.2024 - Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
17:45 Spovedanie.
18:15 VIGÍLIA.

Sobota 29.6.2024 - Svätých Petra a Pavla, apoštolov – Prikázaná slávnosť
08:00 Za Božiu pomoc a spásu a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Nedeľa 30.6.2024 - 13. NEDEĽA v Cezročnom období - zbierka
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + rodičov Gabrielu a Jozefa, sestru a švagra.

-----

SLÁVNOSŤ NARODENIA SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA (PONDELOK): Pondelok bude slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa, patróna Trnavskej arcidiecézy. Nezabudnime sa pomodliť na úmysly nášho pána arcibiskupa, J. E. Mons. Jána Oroscha a za našu arcidiecézu.

SVIATOK SVÄTÝCH PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV (PIATOK VEČER/SOBOTA): Slávnosť svätých Petra a Pavla, apoštolov je v miestnej cirkvi prikázaným sviatkom. Slovenské sväté omše budú v piatok večer o 18:15 hod. (vigília) a v sobotu ráno o 8:00 hod.

ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA (NEDEĽA): Na budúcu nedeľu sa uskutoční v našich kostoloch zbierka na dobročinné diela Svätého Otca! Prosíme o Vaše štedré milodary na tento úmysel!

TERMÍN BIRMOVKY V NAŠEJ FARNOSTI: Úctivo dávame na vedomie všetkým veriacim, že termín slovenskej birmovky v našej farnosti bude 19.10.2024 (v sobotu) so začiatkom o 10:00 hod. Prosíme o Vaše modlitby a obety za našich birmovancov!

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.