Bohoslužobný poriadok 23.4.2023 - 30.4.2023

Nedeľa 23.4.2023 - 3. veľkonočná nedeľa (Hodová slávnosť svätého Juraja)
09:30 Za obyvateľov mesta Dunajská Streda.
            Poďakovanie za dar života, prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre vnučku Zuzku, Madlenku a pre neterku Sáru.

Pondelok 24.4.2023 - Svätého Juraja, mučeníka (spolupatrón nášho farského kostola)
18:30 Poďakovanie za Božiu pomoc počas 30 rokov manželstva.

Utorok 25.4.2023 - Svätého Marka, evanjelistu (Prosby za novú žatvu)
17:30 Spovedanie.
18:00 Za vnukov a ich rodiny.

Streda 26.4.2023 - Féria
07:00 + Leontína.

Štvrtok 27.4.2023 - Féria – Omšový formulár - Za povolania na kňazský stav
17:30 Spovedanie.
17:35 Tichá adorácia.
18:15 + Jozef.

Piatok 28.4.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 + Viliam.

Sobota 29.4.2023 - Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy (sviatok)
08:00 Za pomocníkov.

Nedeľa 30.4.2023 - 4. veľkonočná nedeľa, nedeľa Dobrého Pastiera (zbierka na kňazský seminár)
09:30 Poďakovanie za dar života, prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre švagra Milana s rodinou.

-----

STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Dňa 28.04.2023 (piatok) pozývame prvoprijímajúce deti na svätú omšu so začiatkom o 18:00 hod.

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA: Budúca nedeľa je Nedeľa Dobrého Pastiera, kedy naša Cirkev sa odhodlane modlí za kňazské povolania. Chceli by sme Vás pozvať, aby ste nám v tejto snahe duchovne pomohli. Potrebujeme Božích služobníkov, ktorí pomáhajú Cirkvi napĺňať svoje poslanie. Budúcu nedeľu bude v našich kostoloch zbierka na kňazský seminár. Za Vaše milodary a štedrosť Vám vopred vyjadrujeme naše úprimné “Pán Boh zaplať”.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.