Bohoslužobný poriadok 22.10.2023 - 29.10.2023

Nedeľa 22.10.2023 - 29. nedeľa v Cezročnom období - zbierka na misie
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + rodičov Rudolfa a Annu a za starých rodičov - zbierka na misie.

Pondelok 23.10.2023 - Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza
17:45 Spovedanie.
18:15 Za + Adriána.

Utorok 24.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Máriu a Juraja.
18:30 Modlitba posvätného ruženca.

Streda 25.10.2023 - Féria
07:00 Poďakovanie za uzdravenie a prosba o ďalšiu pomoc pre švagra Jaroslava.

Štvrtok 26.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
17:40 Tichá adorácia.
18:15 Za + Vojtecha Almásiho, za jeho manželku Máriu a za + syna Ladislava a za celú rodinu.

Piatok 27.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + otca Daniela.

Sobota 28.10.2023 - Svätých Šimona a Júdu, apoštolov
08:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov manželského spolužitia.

Nedeľa 29.10.2023 - 30. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + manžela Štefana Takáča.

-----

OKTÓBER – MESIAC MODLITBY POSVÄTNÉHO RUŽENCA: Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. Ruženec je evanjeliovou modlitbou, ktorá dopomáha veriacemu človekovi viacej sa ponárať do tajomstva Ježišovho života. U nás v kostole sa budeme spoločne modliť túto modlitbu v slovenskom jazyku každý utorok v mesiaci október po slovenskej svätej omši.
Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý:
- sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec (aspoň päť desiatkov), a to v kostole alebo v kaplnke,
- pri modlitbe nahlas je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách.

MISIJNÁ NEDEĽA: Dnešná nedeľa je v miestnej cirkvi Misijnou Nedeľou, ktorá má svoje osobitné heslo z Lukášovho Evanjelia (Lk 24, 13-35): „Kráčajme po ceste s horiacim srdcom“. Zvlášť cez túto nedeľu sa modlíme za misijné diela Katolíckej cirkvi vo svete a toho roku zvlášť za cirkev v Benine. Medzi lavicami na stole nájdete aj časopis SVETOVÉ MISIE, ktorý dávame do Vašej pozornosti. Na zadnej strane tohto časopisu nájdete jednu krásnu výzvu, možnosť osobnej adopcie bohoslovca z chudobných krajín zeme. Zároveň vyhlasujeme osobitnú Misijnú zbierku miestnej cirkvi venovanú farnostiam a diecézam v africkom Benine. Vaše dary môžete odovzdať budúcu nedeľu, na konci svätej omše. Za Vaše štedré milodary vopred vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať!

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.