Bohoslužobný poriadok 22.1.2023 - 29.1.2023

Nedeľa 22.1.2023 - 3. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 23.1.2023 - Féria
17:30 Za + Annu Pavčovú (zádušná omša).

Utorok 24.1.2023 - Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
17:30 

Streda 25.1.2023 - Obrátenie svätého Pavla, apoštola (sviatok)
07:00 Na dobrý úmysel.

Štvrtok 26.1.2023 - Svätých Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)
17:15 Tichá adorácia.
18:00 Za + Mórica Kovácsa.

Piatok 27.1.2023 - Svätej Angely Merici, panny (ľubovoľná spomienka)
17:30 

Sobota 28.1.2023 - Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
08:00

Nedeľa 29.1.2023 - 4. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + Martu Jánošovú.

-----

ZBIERKA NA KATOLÍCKE ŠKOLSTVO: Dnes (nedeľa 22.1.2023) prosíme o Vaše milodary pre potreby 18 katolíckych škôl pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy. Za prejavenú dôveru a za všetky Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI: Dňa 27.1.2023 (piatok) pozývame birmovancov na svätú omšu o 17:30 hod. a po nej na spoločné stretnutie na fare.

STRETNUTIE S MINIŠTRANTAMI: Dňa 28.1.2023 (sobota) pozývame miništrantov na spoločné stretnutie na fare, ktoré sa uskutoční o 18:00 hod.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.