Bohoslužobný poriadok 21.5.2023 - 28.5.2023

Nedeľa 21.5.2023 - 7. veľkonočná nedeľa
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 22.5.2023 - Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky
18:00 Za pomoc a ochranu rodiny svätej Rity.

Utorok 23.5.2023 - Féria
18:00 Poďakovanie za 20 rokov manželstva a prosba o ďalšiu Božiu pomoc.

Streda 24.5.2023 - Féria
07:00 Za + Ibolya.

Štvrtok 25.5.2023 - Féria
15:00 Spovedanie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov (ZŠ Smetanov háj).
18:15 Za + Pavla Ozimyho a za pokoj jeho duše.
18:45 Nácvik prvoprijímajúcich detí (ZŠ Smetanov háj).

Piatok 26.5.2023 - Svätého Filipa Neriho, kňaza
15:00 Spovedanie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov (ZŠ Jilemnického).
18:00 Za spásu nesmrteľných duší zosnulých rodičov Valérie a Pavla Lukáčikových.
18:30 Nácvik prvoprijímajúcich detí (ZŠ Jilemnického).

Sobota 27.5.2023 - Féria
09:00 Prvé sväté prijímanie - Za prvoprijímajúce deti (ZŠ Jilemnického).
11:00 Prvé sväté prijímanie - Za prvoprijímajúce deti (ZŠ Smetanov háj).

Nedeľa 28.5.2023 - Zoslanie Ducha Svätého - slávnosť
09:30 Za + syna, nevestu a manžela.

-----

ZBIERKA NA MASMÉDIÁ: Dnešnú nedeľu budeme mať v našich kostoloch zbierku na masmédiá. Za vaše štedré dary už teraz ďakujeme.

NOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO FARSKÉHO ÚRADU: +421(0)911/424 465.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.