Bohoslužobný poriadok 20.11.2022 - 27.11.2022

Nedeľa 20.11.2022 - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme (slávnosť)
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre dcéru Janku a vnučky.

Pondelok 21.11.2022 - Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie (spomienka)
17:30

Utorok 22.11.2022 - Svätej Cecílie, panny a mučenice (spomienka)
17:30 Na úmysel (Spoločenstvo 9 mesiacov za život).

Streda 23.11.2022 - Féria
07:00

Štvrtok 24.11.2022 - Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
17:15 Tichá adorácia.
18:00 Za + rodičov Helenu a Vojtecha.

Piatok 25.11.2022 - Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
17:30 Prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre mamičku Máriu.

Sobota 26.11.2022 - Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
08:00 Za zosnulého manžela, rodičov a ostatných zomrelých v rodine.

Nedeľa 27.11.2022 - PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (Rok: A)
09:30 Za zosnulú Dezidériu Plechovú a jej syna Harolda.

-----

Adventné vence: Prvou adventnou nedeľou sa začína adventné obdobie, dni pokánia pred Vianocami. Na svätú omšu môžete priniesť vaše (živé) adventné vence, ktoré počas svätej omše budeme požehnávať.

-----

Zbierka na charitu: Prvú adventnú nedeľu budeme mať v našom kostole jesennú zbierku na charitu. Nech vaše dary náš Pán štedro odmení.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.