Bohoslužobný poriadok 2.6.2024 - 9.6.2024

Nedeľa 2.6.2024 - 9. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + Andreja Raučinu a jeho rodičov + Emila a Máriu.

Pondelok 3.6.2024 - Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
17:30 Spovedanie.
18:00 + Marta.

Utorok 4.6.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 + Magdaléna.

Streda 5.6.2024 - Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
07:00 Na úmysel ordinára (Kp.).

Štvrtok 6.6.2024 - Svätého Norberta, biskupa
17:40 Tichá adorácia.
17:45 Spovedanie.
18:15 + Mária.

Piatok 7.6.2024 - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Prvý piatok
17:30 Spovedanie.
18:15 Za + zdravie a Božiu pomoc pre vnučky Nelku a Adelku.

Sobota 8.6.2024 - Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie
08:00

Nedeľa 9.6.2024 - 10. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + krstného otca Ladislava.

-----

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (Piatok): Je svetovým dňom modlitieb za posvätenie kňazov. Veriacemu, ktorý sa v deň slávnosti verejne pomodlí text úkonu zadosťučinenia (modlitba „Najmilší Ježišu“), sa udeľujú úplné odpustky.

POĎAKOVANIE: S úctou ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili procesie na sviatok Božieho Tela a Krvi, ale aj všetkým tým, ktorí nám prišli pomôcť s výzdobou a prípravou oltárov, vďaka čomu bola Božská liturgia dôstojne pripravená. Ďakujeme aj za Vaše milodary na tento úmysel. Nech Vás všetkých za to náš Pán hojne odmení! Spokojne možno konštatovať, že aj napriek hluku ulice, ktorý často prehlušoval tiché rozjímanie našich sŕdc, a vďaka Pánu Bohu, sa nám všetkým podarilo v hojnom počte osláviť a uctiť si Božie telo a krv aj prostredníctvom slávnostnej procesie. S veľkou láskou Vám za všetko ešte raz ďakujeme.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.