Bohoslužobný poriadok 2.4.2023 - 9.4.2023

Nedeľa 2.4.2023 - Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána
09:30 Prosba o požehnanie pre vnuka Remiho a za jeho rodinu.
15:00 – 16:30 SPOVEDANIE FARNÍKOV PRED VEĽKOU NOCOU II.

Pondelok 3.4.2023 - Pondelok Svätého týždňa
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Zitu.

Utorok 4.4.2023 - Utorok Svätého týždňa
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + manžela Jozefa a za švagrov Ladislava a Vladimíra.
18:30 Krížová cesta.

Streda 5.4.2023 - Streda Svätého týždňa
07:00 Za kňazov našej farnosti, ktorí opustili kňazskú službu.

Štvrtok 6.4.2023 - Štvrtok Svätého týždňa – Zelený štvrtok
18:30 SLÁVENIE PÁNOVEJ VEČERE: Za kňazov našej farnosti.

Piatok 7.4.2023 - Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) - slávenie utrpenia a smrti Pána (DEŇ PRÍSNEHO PÔSTU)
10:00 Krížová cesta.
15:00 SLÁVENIE UTRPENIA PÁNA (Pašie).

Sobota 8.4.2023 – Biela sobota
09:00 - 15:00 Boží hrob (Tiché bdenie pri hrobe nášho Pána Ježiša Krista).
19:30 VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA: Za Božie požehnanie pre rodinu Újovú.

Nedeľa 9.4.2023 - PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (slávnosť s oktávou), OFERA
09:30 Za farníkov.

-----

ZELENÝ ŠTVRTOK: Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa nábožne pomodlí strofy „Tantum ergo Sacramentum… (Ctíme túto sviatosť slávnu…)” po večernej omši na pamiatku Pánovej večere počas slávnostného prenesenia Najsvätejšej sviatosti.

VEĽKÝ PIATOK: je dňom prísneho pôstu. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa nábožne zúčastní na poklone Svätému krížu počas slávnostného liturgickému úkonu na Veľký piatok utrpenia a smrti Pána.

BIELA SOBOTA: V svätú sobotu Cirkev zotrváva v tichosti pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a na modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý pri slávení Veľkonočnej vigílie, alebo vo výročný deň svojho krstu si obnovuje krstné sľuby prostredníctvom ktorejkoľvek zákonne schválenej formuly.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.