Bohoslužobný poriadok 2.10.2022 - 9.10.2022

Nedeľa 2.10.2022 - 27. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Marie pre Martina a mamu Martinu.

Pondelok 3.10.2022 - Féria
18:00

Utorok 4.10.2022 - Svätého Františka Assiského (spomienka)
18:00 Za dar viery pre krstné deti.

Streda 5.10.2022 - Streda 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Faustíny Kowalskej, panny (ľubovoľná spomienka)
07:00

Štvrtok 6.10.2022 - Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) - prvý štvrtok v mesiaci: deň modlitieb za duchovné povolania
17:45 Tichá adorácia.
18:15 Za + kamarátku Gitku Egriovú.

Piatok 7.10.2022 - Ružencovej Panny Márie (spomienka) - prvý piatok v mesiaci
18:00 Prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre členov živého ruženca a ich rodiny.

Sobota 8.10.2022 - Sobota 27. týždňa v Cezročnom období alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
08:00

Nedeľa 9.10.2022 - 28. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc pre syna Jána s rodinou a vnučku Janku a krstnú Veroniku s rodinou.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.