Bohoslužobný poriadok 19.5.2024 - 26.5.2024

Nedeľa 19.5.2024 - Zoslanie Ducha Svätého - Turíce
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + Syna, nevestu a manžela.

Pondelok 20.5.2024 - Turičný pondelok - Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
17:30 Spovedanie.
18:00 Za uzdravenie pána premiéra.

Utorok 21.5.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + brata Jozefa.

Streda 22.5.2024 - Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky
07:00 Za zdravie, požehnanie a obrátenie detí.

Štvrtok 23.5.2024 - Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
15:00 Spovedanie detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie.
17:45 Spovedanie.
18:15

Piatok 24.5.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za zdravie a požehnanie pre birmovné deti.
18:45 Nácvik na prvé sväté prijímanie.

Sobota 25.5.2024 - Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
10:00 Prvé sväté prijímanie.

Nedeľa 26.5.2024 - Najsvätejšej Trojice
09:00 Spovedanie.
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

-----

MARIÁNSKY MESIAC (Máj): Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Počas mesiaca máj, ktorý vo veľkej časti pripadá na obdobie päťdesiatich dní veľkonočného obdobia, sa nábožné cvičenia majú niesť vo svetle účasti Panny Márie na veľkonočnom tajomstve. Preto každý deň v mesiaci máj sa budeme modliť Loretánske litánie po každej svätej omši.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE: Prvé sväté prijímanie v slovenskom jazyku sa uskutoční vo farskom kostole dňa 25.5.2024 (sobota) so začiatkom o 10:00 hod.

Spovedanie detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie: štvrtok o 15:00 hod.
Nácvik na prvé sväté prijímanie: piatok o 18:45 hod.
Prvé sväté prijímanie: sobota o 10:00 hod.

Prosíme o Vaše modlitby na úmysel našich prvoprijímajúcich detí!

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.