Bohoslužobný poriadok 19.3.2023 - 26.3.2023

Nedeľa 19.3.2023 - 4. pôstna nedeľa - LAETARE
09:30 Za + manžela: Jozefa.

Pondelok 20.3.2023 - Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť preložená z nedele)
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Viliama a Dobromilu.

Utorok 21.3.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + manžela Adama.
18:30 Krížová cesta.

Streda 22.3.2023 - Féria
07:00 Za Katku a Janku.

Štvrtok 23.3.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
17:35 Tichá adorácia.
18:15 Za krstné a birmovné deti.

Piatok 24.3.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + syna Mareka Lakatoša a + manžela Ladislava Lakatoša.

Sobota 25.3.2023 - Zvestovanie Pána - slávnosť
08:00 Úmysel spoločenstva 9 mesiacov za život.
09:00-10:00 - 1. spovedanie pred Veľkou nocou.

Nedeľa 26.3.2023 - 5. pôstna nedeľa
09:30 Za + rodičov: Ľudmila a Jozef a za ost. + z rodiny Dvončovej a Kulichovej

-----

STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Dňa 24.3.2023 (piatok) pozývame birmovancov o 18:00 hod. na svätú omšu a na stretnutie po nej na fare.

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU: Dňa 25.3.2023 (sobotu), od 9:00 až do 10:00 hod. budeme mať prvú možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou.

ZBIERKA: Na 5. pôstnu nedeľu budeme mať v našich kostoloch zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Za vaše milodary a štedrosť vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

9 MESIACOV ZA ŽIVOT: je celoslovenská otvorená iniciatíva aktivistov z kresťanských spoločenstiev, pod zastrešením Národného pochodu za život. Projekt prebieha v období od 25. marca - 25. decembra. Touto iniciatívou chceme dosiahnuť, aby bola ochrana ľudského života samozrejmosťou od jeho vzniku - počatia. Do duchovnej adopcie sa môže zapojiť každý: Laici, zasvätené osoby, muži, ženy, ľudia v každom veku. Duchovná adopcia lieči hlboké duchovné zranenia v dôsledku hriechu umelej interrupcie. Umožňuje matkám nanovo získať vieru v Božie Milosrdenstvo a prináša pokoj do ich sŕdc. Je veľmi konkrétnym, nezištným a osobným darom (modlitby, obety, pôst). Zvlášť pomáha mladým ľudom posilňovať charakter, bojovať s egoizmom, nachádzať radosť zo zodpovedného rodičovstva, pomáha pochopiť dar lásky a plodnosti Božími očami, učí systematickej modlitbe a kladnému vzťahu s Bohom. Tiež pomáha objaviť hlboký zmysel asketických praktík a môže sa stať ohnivkom obrody spoločnej modlitby a lásky v rodine. Pre našich veriacich verejné slávnostné sľuby budú prijaté zo strany Cirkvi na Sv. omši v sobotu, začínajúc o 8:00. Prosím všetkých veriacich, kt. by chceli sa zapojiť do tejto duchovnej adopcie, nech pred slávnostným sľubom pristupujú k sviatosti zmierenia (počas týždňa)! + Priniesť sviečky na Sv. omšu.

LETNÝ ČAS: V noci z 25. na 26. marca sa mení čas. O 2.hodine stredoeurópského času posúvame hodiny na 3. hodinu letného času.

 

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.