Bohoslužobný poriadok 19.2.2023 - 26.2.2023

Nedeľa 19.2.2023 - 7. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + Františka a Angelu Vráblových, za ich syna Františka a za Jána.

Pondelok 20.19.2.2023 - Féria
17:30 Za + Filipa a za rodinu Kadubiakovú.

Utorok 21.2.2023 - Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi
17:30 Na dobrý úmysel.

Streda 22.2.2023 - POPOLCOVÁ STREDA (Pôst)
18:00 Za + Matildu Adámikovú a prosba jej duše.

Štvrtok 23.2.2023 - Féria
17:15 Tichá adorácia.
18:00 Za + sestru Annu a ostatných + v rodine.

Piatok 24.2.2023 - Féria
17:30 Poďakovanie za manželstvo a prosba o ukončenie vojny.

Sobota 25.2.2023 - Féria
08:00 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Nedeľa 26.2.2023 - 1. pôstna nedeľa
09:30 Za + rodičov Jána a Jozefínu a za ostatných zosnulých z rodiny Hozákovej.

-----

POPOLCOVÁ STREDA: Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie v celej Cirkvi. Nezabudnime, že máme sa zdržiavať mäsitého pokrmu. Svätá omša sa začína o 18:00 hod.

PLATNÁ PÔSTNA DISCIPLÍNA: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Pôstna disciplína v Cirkvi je stanovená a vo svedomí zaväzuje každú plnoletú osobu až do začatia 60. roku.

STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Dňa 24.2.2023 (piatok) pozývame birmovancov o 17:30 hod. na sv. omšu a po nej na spoločné stretnutie na faru.

STRETNUTIE MINIŠTRANTOV: Dňa 25.2.2023 (sobota) pozývame miništrantov o 18:00 hod. na spoločné stretnutie na faru.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.