Bohoslužobný poriadok 19.11.2023 - 26.11.2023

Nedeľa 19.11.2023 - 33. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + otca Jozefa.

Pondelok 20.11.2023 - Féria
17:00 Spovedanie.
17:30 Za + babku Máriu.

Utorok 21.11.2023 - Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie
17:00 Spovedanie.
17:30 Poďakovanie Svätému Júdovi Tadeášovi za pomoc v živote.

Streda 22.11.2023 - Svätej Cecílie, panny a mučenice
07:00 + Katarína.

Štvrtok 23.11.2023- Féria
17:10 Tichá adorácia.
17:15 Spovedanie.
17:45 Prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre mamičku Máriu

Piatok 24.11.2023 - Svätých Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
17:00 Spovedanie.
17:30 Za + z rodiny Hanckových a Hercegových.

Sobota 25.11.2023 - Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
08:00 Poďakovanie Svätému Júdovi Tadeášovi za pomoc v živote.

Nedeľa 26.11.2023 - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme (slávnosť)
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + otca Jozefa.

-----

SVÄTÉ OMŠE VO FARSKOM KOSTOLE: Od pondelka prejdeme v slávení svätých omší na zimný čas. To znamená, že večerné sväté omše v slovenskom jazyku vo farskom kostole budú o 17:30 hod.

PROSBA DUNAJSKOSTREDSKEJ FARSKEJ CHARITY: Úctivo prosíme našich dospelých veriacich na dobrovoľnícku prácu našej Farskej charity (dobu dobrovoľníckej práce si zvolí každý sám) počas Farskej zbierky v obchodnom dome Tesco v dňoch od 23. až do 25. novembra 2023 (štvrtok, piatok, sobota). Bližšie informácie o tejto práci dostanete na tel. čísle: +421904644950 (Pán György Bugár, vedúci farskej charity).

TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLADÝCH (2023): Aj tento rok Rada pre mládež a univerzity pripravuje "Týždeň Cirkvi pre mládež" a to v týždni od 20. do 26. novembra 2023. Ak je to vo Vašich silách a možnostiach, prosíme Vás, aby ste pripravili v tomto týždni niečo pre mladých. Zmyslom Týždňa Cirkvi pre mládež je ukázať, že Cirkev je tu pre mladých. A ostatných (večne) mladých prosíme o modlitby a obety za našich mladých.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.