Bohoslužobný poriadok 16.6.2024 - 23.6.2024

Nedeľa 16.6.2024 - 11. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre sestru s rodinou a za krstného syna s rodinou.

Pondelok 17.6.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za mamičku, babičku a svokru.

Utorok 18.6.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Na úmysel ordinára.

Streda 19.6.2024 - Féria
07:00 Za + Jolanku, jej manžela Ladislava a za dcéru Evičku.

Štvrtok 20.6.2024 - Féria
17:40 Tichá adorácia.
17:45 Spovedanie.
18:15

Piatok 21.6.2024 - Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka
17:30 Spovedanie.
18:00

Sobota 22.6.2024 - Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
08:00 Za + rodičov Dionýza a Hermínu Gódányiových.

Nedeľa 23.6.2024 - 12. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za Fridricha Almásiho, manželku Gizelu a za + Jozefa Derzsiho.

-----

NOVOKŇAZI TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY: Oznamujeme všetkým veriacim, že Trnavská arcidiecéza má tohto roku 4 novokňazov: Jána Bednárika, Dávida Kimmerlinga, Samuela Polednáka a Adriána Gála. Modlime sa za nich a za ich službu v našej arcidiecéze!

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.