Bohoslužobný poriadok 16.4.2023 - 23.4.2023

Nedeľa 16.4.2013 - 2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva
09:30 Za dary Ducha Svätého: prosba za chorého brata, požehnanie za zdravie a sprevádzanie Matky Božej pre vnučku Dašku.
15:00 Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu - Požehnanie.

Pondelok 17.4.2013 - Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli
17:30 Spovedanie.
18:00 Za Božie požehnanie pre manželku.

Utorok 18.4.2013 - Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Martu Želinskú.

Streda 19.4.2013 - Streda po 2. veľkonočnej nedeli
07:00 Za uzdravenie.

Štvrtok 20.4.2013 - Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
17:30 Spovedanie.
17:35 Tichá adorácia.
18:15 Za Emíliu Bukvišovú (zádušná omša).

Piatok 21.4.2013 - Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + starých rodičov: Hegyiových, za rodičov Laluškových a za + starých rodičov: Čimborových, Košutových, za brata Mariana a tetu Annu.

Sobota 22.4.2013 - Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
08:00 Za prvoprijímajúce deti.

Nedeľa 23.4.2013 - 3. Veľkonočná nedeľa - Hodová slávnosť svätého Juraja
09:30 Za obyvateľov mesta Dunajskej Stredy. 
            Poďakovanie za dar života, prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre manželku Zuzku, Madlenky a pre neterku Sáry.

-----

ODPUSTKY: Udeľujú sa úplné odpustky za obvyklých podmienok veriacim, ktorí sa v 2. veľkonočnú nedeľu s dušou úplne odvrátenou od akéhokoľvek hriechu, aj všedného, v ktoromkoľvek kostole zúčastnia na pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva.

STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Dňa 21.04.2023 (piatok) pozývame birmovancov o 18:00 hod. na svätú omšu a na stretnutie na fare po nej.

HODOVÁ SLÁVNOSŤ SV. JURAJA: Dňa 23.04.2023 (nedeľu) o 9:30 hod. pozývame našich veriacich na hodovú slávnosť a na malý „hodový prípitok“ po nej na faru.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.