Bohoslužobný poriadok 16.10.2022 - 23.10.2022

Nedeľa 16.10.2022 - 29. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu pre synov a ich rodiny.

Pondelok 17.10.2022 - Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (Celodenná poklona Dunajskej Stredy)
09:00 Verejná (hodinová) poklona v reči slovenskej.
12:00 Verejná (hodinová) poklona v reči maďarskej.
16:00 Uloženie Najsvätejšej Sviatosti s požehnaním.
18:00

Utorok 18.10.2022 - Svätého Lukáša, evanjelistu
18:15 Za + Joliku Fedorkovú s manž. a syna Petra.

Streda 19.10.2022 - Féria
07:00 Za + Jozefa Matejčíka.

Štvrtok 20.10.2022 - Féria
16:00 Spovedanie birmovancov a ich rodičov.
18:15 + Mária, Ferdinand, Anna a Karol.

Piatok 21.10.2022 - Féria
18:00 Za + rodičov: Rudolf a Anna a + starí rodičia z oboch strán.

Sobota 22.10.2022 - Svätého Jána Pavla II., pápeža
08:00 Za + Máriu a Juraja.
10:00 BIRMOVKA: Za birmovancov.

Nedeľa 23.10.2022 - 30. nedeľa v Cezročnom období (Misijná nedeľa – Zbierka)
09:30 Poďakovanie za dar života a prosba o Božie požehnanie, pomoc a ochranu pre dcéru Máriu.

-----
Pondelok máme celodennú (diecéznu) poklonu v našej farnosti. Pondelok od 9:00-10:00 hod. bude verejná poklona v reči slovenskej, potom bude tichá adorácia. Záverečné požehnanie bude o 16:00 hod.-----
Vo štvrtok, od 16:00 hod. budeme spovedať birmovancov a ich príbuzných.)
-----
V sobotu o 10:00 hod. budeme sláviť v našej farnosti sviatosť birmovania v slovenskom jazyku. Povzbudzujeme veriacich, aby sa modlili za mladých, ktorí prijmú túto sviatosť.
-----
Budúcu nedeľu budeme sláviť misijnú nedeľu. Prosíme o Vaše modlitby a štedré dary na svetové misie. Nech Vás Pán štedro odmení za Vaše milodary!
-----
Naša farnosť z úprimného srdca ďakuje za štedrý dar rodine, ktorá zabezpečila v našom kostole nový ozvučovací systém pre naše dobro. Všetkým členom tejto rodiny vyprosujeme hojnosť Božích milostí a vyslovujeme úprimné "Pán Boh zaplať"!

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.