Bohoslužobný poriadok 15.10.2023 - 22.10.2023

Nedeľa 15.10.2023 - 28. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

Pondelok 16.10.2023 - Svätej Margity Márie Alacoque, panny
17:30 Spovedanie.
18:00 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre syna Jána s rodinou, pre vnučku Janku a Veroniku s rodinou.

Utorok 17.10.2023 - Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
09:00 – 16:00 CELODENNÁ POKLONA NAŠEJ FARNOSTI.
15:00 Poklona v slovenskom jazyku.
17:30 Spovedanie.
18:00 Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie do ďalších rokov života.
18:30 Modlitba posvätného ruženca.

Streda 18.10.2023 - Svätého Lukáša, evanjelistu (sviatok)
07:00 Za vnučku Zuzku, manžela a ich deti.

Štvrtok 19.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
17:40 Tichá adorácia.
18:15 Za + Máriu, Ferdinanda, Annu a za Karola.

Piatok 20.10.2023 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Prosba o Božie požehnanie a o Božiu milosť pre dcéru Máriu.

Sobota 21.10.2023 - Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
08:00 Za + Gizelu a Ľudovíta Kodadu a za Jánoša a ostatných zosnulých z oboch strán.

Nedeľa 22.10.2023 - 29. nedeľa v Cezročnom období
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + rodičov Rudolfa a Annu a za starých rodičov.

-----

OKTÓBER – MESIAC MODLITBY POSVÄTNÉHO RUŽENCA: Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. Ruženec je evanjeliovou modlitbou, ktorá dopomáha veriacemu človekovi viacej sa ponárať do tajomstva Ježišovho života. U nás v kostole sa budeme spoločne modliť túto modlitbu v slovenskom jazyku každý utorok v mesiaci október po slovenskej svätej omši.
Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý:
- sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec (aspoň päť desiatkov), a to v kostole alebo v kaplnke,
- pri modlitbe nahlas je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách.

CELODENNÁ POKLONA NAŠEJ FARNOSTI (Utorok): Dňa 17.10.2023, od 9:00 hod. do 16:00 hod. bude v našej farnosti celodenná diecézna poklona. Verejná (hodinová) pobožnosť v slovenskom jazyku bude o 15:00 hod. Úctivo prosíme veriacich, aby čím intenzívnejšie využili možnosť osobnej modlitby pred vystaveným Pánom v Eucharistii. Vzadu na stole (medzi lavicami) bude vystavený papier, na ktorom si môžete zapísať Váš konkrétny čas adorácie (resp. stráženie sviatosti). Za Vašu pomoc vopred ďakujeme!

MISIJNÁ NEDEĽA: Budúca nedeľa bude v miestnej cirkvi Misijnou Nedeľou, ktorá má svoje osobitné heslo z Lukášovho Evanjelia (Lk 24, 13-35): „Kráčajme po ceste s horiacim srdcom“. Zvlášť cez túto nedeľu sa modlíme za misijné diela Katolíckej cirkvi vo svete a toho roku zvlášť za cirkev v Benine. Medzi lavicami na stole nájdete aj časopis SVETOVÉ MISIE, ktorý dávame do Vašej pozornosti. Na zadnej strane tohto časopisu nájdete jednu krásnu výzvu, možnosť osobnej adopcie bohoslovca z chudobných krajín zeme. Zároveň vyhlasujeme osobitnú Misijnú zbierku miestnej cirkvi venovanú farnostiam a diecézam v africkom Benine. Vaše dary môžete odovzdať budúcu nedeľu, na konci svätej omše. Za Vaše štedré milodary vopred vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať!

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.