Bohoslužobný poriadok 15.1.2023 - 22.1.2023

Nedeľa 15.1.2023 - 2. nedeľa v Cezročnom období
09:30 + Edit.

Pondelok 16.1.2023 - Féria
15:30 + Gacho Anton (zádušná omša).
17:30 Za Božie požehnanie pre rodinu Újových.

Utorok 17.1.2023 - Svätého Antona, opáta
17:30 + Ladislav.

Streda 18.1.2023 - Svätej Margity, panny
07:00 + Alexander.

Štvrtok 19.1.2023 - Féria (omšový formulár “Za jednotu kresťanov”)
17:15 Tichá adorácia.
18:00 + Alexander.

Piatok 20.1.2023 - Svätého Fábiána, pápeža a mučeníka
17:30 + Tibor.

Sobota 21.1.2023 - Svätej Agnesy, panny a mučenice
08:00

Nedeľa 22.1.2023 - 3. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre synov a ich rodiny.

-----

ZBIERKA NA KATOLÍCKE ŠKOLSTVO: Budúcu nedeľu (22.01.2023) sa bude v kostoloch Trnavskej arcidiecézy konať zbierka pre potreby katolíckych škôl pôsobiacich na území našej arcidiecézy. U nás, v našej arcidiecéze, máme 18 škôl zriadených arcidiecézou. Prosíme o vaše milodary. Prejavenú dôveru a za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV: od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. U nás, dňa 18.01.2023 o 18:00 bude ekumenická bohoslužba. Kazateľom bude: Dr. Görözdi Zsolt, kalvínsky pastor.

STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: dňa 20.01.2023 (piatok) pozývame prvoprijímajúce deti o 17:30 hod. na Svätú omšu a po nej na spoločné stretnutie na fare.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.