Bohoslužobný poriadok 13.11.2022 - 20.11.2022

Nedeľa 13.11.2022 - 33. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za Božie požehnanie za vnučku Katku a vnuka Jána.
17:00 Koncert: Ave Maria (Opera Trió).

Pondelok 14.11.2022 - Féria
17:30 Za + Petra Bladu (25. výročie), Editu Hovorkovú (Bladovú).

Utorok 15.11.2022 - Svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
17:30 Prosba o Božiu pomoc a ochranu pre dcéru, syna a ich rodiny.

Streda 16.11.2022 - Féria
07:00 Za + rodičov Annu a Andreja.

Štvrtok 17.11.2022 - Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
17:10 Tichá adorícia.
18:00 Za + rodičov Čimborových, starých rodičov Čimborových a Košútových, brata Mariana a tetu Annu.

Piatok 18.11.2022 - Féria
17:30 Za duchovnú obnovu našej farnosti.

Sobota 19.11.2022 - Preblahoslavená Panna Mária v sobotu
08:00 Za + manžela Adama.

Nedeľa 20.11.2022 - 34. nedeľa v Cezročnom období - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme (slávnosť)
09:30 Prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre dcéru Janku a vnučky.

-----

Sviečky Inštitútu Fórum života: S radosťou Vám oznamujeme, že v našej farnosti ste finančne štedro podporovali Inštitút Fórum života (v hodnote 425,00 Eur), ktorý odhodlane pomáha ľuďom pri záchrane počatého života. Za Vaše dary nech je náš Pán Vašou odmenou.

-----

Trnavská novéna: Od 12.11.2022 až do 18.11.2022 sa uskutoční v Dóme svätého Mikuláša v Trnave Novéna k Panne Márií Trnavskej. Program tejto novény si môžete prečítať na nástenke pri vstupe do kostola.

-----

Počas adventnej doby vyhlasujeme Adventný maratón modlitieb za našu farnosť. Chceli by sme sa modliť za duchovnú obnovu všetkých obyvateľov nášho meta a dedín patriacich do našej farnosti, taktiež za všetkých učiteľov a žiakov základných a stredných škôl nášho meta. Ak má niekto odvahu a chcel by prispieť aj duchovnými darmi našej farnosti, môže sa zapísať do zoznamu modliacich sa ľudí na nástenke pri vstupe do kostola. Adventný modlitbový maratón sa začína prvou adventnou nedeľou a potrvá až do Vianoc. Na tento úmysel sa každý podľa vlastného uváženia môže pomodliť buď ruženec, litánie, rozjímať nad úryvkom zo Svätého Písma, obetovať účasť na svätej omši, na adorácii, svoj pôst... Je dôležité, aby sme v našich predsavzatiach boli vytrvalí počas celého adventu. Za každú vašu modlitbu a obetu vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh zaplať".

 

 

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.