Bohoslužobný poriadok 12.5.2024 - 19.5.2024

Nedeľa – 12.5.2024 – 7. veľkonočná nedeľa - Zbierka na masmédiá
09:00 Spovedanie.
09:30 Prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre synov Jána a Petra s rodinami a súrodencov s rodinami.

Pondelok 13.5.2024 - Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + Rozáliu Bulajcsikovú (zádušná omša).

Utorok 14.5.2024 - Svätého Mateja, apoštola
17:30 Spovedanie.
18:00 Za zdravie a požehnanie pre sestru s rodinou.

Streda 15.5.2024 - Féria
07:00 Za + sestru Helenu, jej manžela Vojtecha a syna Jozefa.

Štvrtok 16.5.2024 - Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - patróna Žitného ostrova
17:45 Spovedanie.
18:15 Za obrátenie pre brata.

Piatok 17.5.2024 - Féria
17:30 Spovedanie.
18:00 Za + rodičov Angelu a Jána, starých rodičov Verešových.

Sobota 18.5.2024 - Féria
08:00 Za + Dezidériu a syna Haralda.

Nedeľa 19.5.2024 - ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO - TURÍCE
09:00 Spovedanie.
09:30 Za + syna, nevestu a manžela.

-----

MARIÁNSKY MESIAC MÁJ: Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Počas mesiaca máj, ktorý vo veľkej časti pripadá na obdobie päťdesiatich dní veľkonočného obdobia, sa nábožné cvičenia majú niesť vo svetle účasti Panny Márie na veľkonočnom tajomstve. Preto každý deň v mesiaci máj sa budeme modliť Loretánske litánie po každej svätej omši.

ZBIERKA NA MASMÉDIÁ (Nedeľa): Dnes po svätej omši sa uskutoční zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary Vám vopred úprimne ďakujeme.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE: Prvé sväté prijímanie v slovenskom jazyku sa uskutoční v našom farskom kostole dňa 25.5.2024 o 10:00 hod. Prosíme o Vaše modlitby na úmysel našich prvoprijímajúcich detí.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.