Bohoslužobný poriadok 12.2.2023 - 19.2.2023

Nedeľa 12.2.2023 - 6. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + rodičov Cerovských a za zdravie a Božské požehnanie celej rodiny.

Pondelok 13.2.2023 - Féria
17:30 Za + rodičov Jána a Moniku.

Utorok 14.2.2023 - votívna svätá omša o svätých Cyrilovi, mníchovi, a Metodovi, biskupovi, patrónoch Európy
17:30 Na dobrý úmysel.

Streda 15.2.2023 - Féria
07:00 Na dobrý úmysel.

Štvrtok 16.2.2023 - Féria
17:15 Tichá adorácia.
18:00 Za + manžela Štefana, + rodičov Antona a Gizelu, dcéru Máriu a ostatných + z rodiny.

Piatok 17.2.2023 - Siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov preblahoslavenej Panny Márie
17:30 Na dobrý úmysel.

Sobota 18.2.2023 - Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
08:00 Za + členov rodiny Čibreiovej.

Nedeľa 19.2.2023 - 7. nedeľa v Cezročnom období
09:30 Za + Františka a Angelu Vráblových za ich syna Františka a Jána.

-----

STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Dňa 17.2.2023 (piatok) pozývame prvoprijímajúce deti na svätú omšu, ktorá sa bude konať o 17:30 hod.

OMŠA PRE GRÉKOKATOLÍKOV: Oznamujeme našim veriacim gréckokatolíckeho rítu, že budúcu nedeľu 19.2.2023 sa môžu zúčastniť na ich Liturgii v Lehniciach.

Related Articles

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.